chvíľu počkaj...

o_phpkVGGqxZDRAVIE

Zdravie je téma, ktorá rezonuje naprieč touto planétou. Zdravý život predstavuje súhrn činiteľov, ktoré spolu tvoria kvalitu života.

Zdravie si nekúpiš, iba ak by sme to preniesli do roviny zdravotníctva, tak vo forme liečby, prevencie a farmaceutiky. Načo však byť chorý, ak môžeš byť zdravý? Môžeš byť zdravý? Do určite miery vieš to ovplyvniť a to prevenciou, pohybom, športom, zdravým životným štýlom. 

tel: 155 Záchranná zdravotná služba

Keď máš zdravotné problémy. Zavolať môžeš aj s menej vážnou komplikáciou, vtedy ti poradia telefonicky. Ak už ide o život, napríklad infarkt,úraz, otravy liekmi, popáleniny,krvácanie, posielajú záchranku. ZNEUŽITIE: bez pokuty

tel: 112 integrovaný záchranný systém

Ak si svedkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej bude nutný zásah viacerých zložiek - záchranárov, hasičov, poliajtov. Napríklad  vážna dopravná nehoda, požiar iné nešťastie. ZNEUŽITIE: pokuta do 1659 €.

zdroj: Plus jeden deň 18.06.2018

Myslím si, že zdravie a právo na dôstojný život je fundamentálnym právom, princípom žitia. Aj keď stránky horami.sk sú o horách a o pohybe a poznávaní, zdraví v zdravom pohybe a s touto myšlienkou vznikali niekedy v 2011 na rozličných predchádzajúcich webových platformách, myslím si, že popri encyklopedických informáciach, čo postupne dopĺňali informácie aktuálne v oblastišportu a podujatí,servisu nahorách,bezpečnosti na nich, počasí a podobne, má oprávnenie byť tu aj aj priestor na dianie v spoločnosti, lebo tá riadi naše osudy a v nej nesmie chýbať ani aspekt, ekologický, morálny, sociálny, zdravotný.

Preto tieto stránky riešia aj túto oblasť.

Áno na dôstojné bytie majú všetci plné právo a to aj bez ohľadu na hendikep, telesný či duševný. Otváram novú kapitolu. 

Počet pohotovostí klesne, poplatok sa zvýši o jeden cent (mapa)