Zásady?

Nemyslím si, že je potrebné otravovať neustále užívateľa na stránkach upozorneniami o cookie, či o ochrane osobných údajov. Už je toho naozaj dosť. Ak niečo platí a k tomu sa to ešte aj nestále mení, nemožno robiť na stránkach výčet všetkých právnych predpisov. Je to oblasť právna a tá sa naozaj netýka len akéhosi zverejňovania a či nie, osobných údajov, lebo tie sú akosi čudne definované a aj vyžadované a to pomaly na každom kroku. Naše osobné preukazy sú čitateľné na úradoch, či pri obyčajnej legitimácií identity hocikde. Hranie sa so slovíčkami čo a ako sa bude narábať niekde v zákulisí nejakého netového príjemcu, čo faktúračným spôsobom nadobudne všetky údaje a nejakým sledovacím a záhadným očkom sledovať, ako je z údajmi narábané celým personálom netovej firmy, je rovnaký nezmysel, ako domnievať sa títo nevedia čítať a písať a že si údaje nezapamätajú alebo neopíšu.

Cookie, čo nás taktiež otravujú na každom kliknutí na webe, sú prostriedkom a vynúcovaným, že ho akceptujeme a veď čo nám zostáva, sú vlastne špionážnym prostriedkom, ktorým hlásime svetu, čo všetko robíme a čo sa nám páči a podľa čoho sa nám potom aj vnucuje aj napríklad aj reklamný obsah a chodia spamy.

Takže, ak nejaká firma, len tak akoby náhodou, začne vyvolávať, posielať maily a majú z ničo nič dôverné informácie o mojich, tvojich zámeroch (napr. mobilní operátori)  je to dôsledok vyššie uvedených faktov a hovoriť o ochrane osobných údajov v prípade obchodovania s databázami ľudí je rovnako číri nezmysel.

Takže, ak by sme chceli byť právne dôslední, tak by sme nemali potom ani zabúdať na autorské práva a hľadať rozpory medzi vlastnosťami zverejnených volne prístupných dát, textov, fotiek, umiestnených na stránkach, kde je to dokonca technicky pripravené prostredie na kopírovanie miesta, html kódu, na zdieľanie a kopírovaním, prevzatím obrázku a zneužitím napr. pri diplomových prácach, či zaoberať sa zneužitím mena a osoby pre falšovanie idendity, čo je bežné na sociálnych sieťach.

Mne osobne vadí anonymita všade. V prezentovaní názorov, publikovaní, tvorbe, že sa niekto nevie podpísať, že sa hanbí, že neide s kožou na trh. Možno kožu nemá, alebo aj chrbtovú kosť.  

Zločinci si vedia poradiť s akýmkoľvek problémom. Veď falšovanie podpisov, zmenky identity majú obludné rozmery a ako vravím databázy údajov kolujú, a neujdeme im, keďže pri prihlasovaní do nejakého mobilného programu, samozrejme chcú aj odsúhlasenie našej polohy. Nuž ani tá nie je utajená. Takže, aj tu sme pod dohľadom.

Preto je pre mňa nemorálne pýtať si od čitateľa povolenia na rozličné úkony a hrať sa na ochranu údajov. Ak mi niekto napíše mail a či prezradí meno adresu, čo s tým? Ja jemu taktiež. A? Idem snáď s tým k notárovi a pripíšem si na seba jeho dom? Na to sú schopné oveľa zbehlejšie partie, čo vzájomne kooperujú a hýbu sa mimo zákona a patria do chládku. A aký je problém nájsť si údaje v registoch, katastroch? Tak o čom to celé je?  

Právo a morálka sa musí rešpektovať a dodržiavať. Netreba zverejňovať doslova keci o právach povinnostiach,  búšiť sa do pŕs, o poctivosti narábania s osobnými údajmi a mapovať, sliediť jeho činnosť a tváriť sa čestne. Je to minimálne nemorálne a vskutku protiprávne a dvojtvaré a falošné.

Na stánkach otravy o spomínaných prvkoch nenájdeš.