EUROFONDY

Záladom myšlienky by hádam mohlo byť investovať financie do racionalnych použití. Nerád používam opakované frázy ale v tekto kapitole asi odbočím od všeobecných nalinajkovaných čiar a popíšem svoj  názor.

 

chvíľu počkaj...

Ja to vnímam tak, že mám záujem o dianie okolo seba. Akiste nie o všetko. Mám záujem, lebo som tu a teraz a nie je mi jedno, ako to tu funguje a ako by mohlo. 

Eurofondy nepovažujem za krok k prosperite, ktorý sa naplní úplne samozreme, tým že peniaze sa položia na stôl.

Naopak treba postupovať zodpovedne, preto vítam krok osloviť verejnosť  Považujem tento krok za šancu využiť prostriedky vysoko racionálne. V mojom pohľade to zároveň predstavuje vedieť otočiť každú mincu a potom zainvestovať do budúcnosti, s nejakým očakávaným efektom. Vedieť gazdovať považujem za základ, za sedliacký rozum uplatňovaný na každom kroku. Zatiaľ to v tejto krajine vyzerá ako po Hirošime, ak si predstavíme lúpežné nájazdy na takéto finačné toky, končiace na dobre uložených účtoch vyvolených. 

Každý investovaný peniaz musí byť racionálne použitý. Zatiaľ to tak nevyzerá, pretože sa zároveň investujú prostiredky do vecí, kotré si vzájomne protirečia. Momentálne peniažteky putujú čiastočne do náprav minulosti a univerzálne by som použil príklad, že sa neustále odstráňujú následky povodní a nie ich príčiny.

Nebudem tu používať frázy a zjednodušené návrhy typu digitalizovanie spoločnosti, lebo je mi už trápne to počúvať vo všeobecnej rovine ale rovno uvediem príklad, princíp.

Základné princípy racionálneho zaobchádzania s akýmikoľvek finančnými prostriedkami

1. Predovšetkým záujem o veci verejné,

o dianie preto, lebo ma zaujíma svet, dianie, táto planéta, kvalita života na nej. Lebo vnímam minulosť, prítomnosť a nie je mi jedno, akú budúcnosť chystáme našej matke Zemi a jej deťom, lebo ma zaujíma miesto, kde žijem a žijú a budú žiť moji blízki. Že nič nepríde samo a treba sa o to pričiniť, že treba priložiť ruku k dielu a nie sedieť za pecou a fňukať, či nadávať, že treba veci vidieť veci predvídavo a ako vravím, aj za roh a aby sa nevypisovali petície, až príde bager a či píla pred náš dom, lebo je potrebné sa o veci zaujímať už v štádiu príprav a úvah. 

2. Princíp predchádzania udalostiam a nie riešenie následkov

Chce to technickú intuíciu vedieť spojiť súvislosti, mať znalosti, prehľad v predpisoch normách tecnologických postupoch.

Najväčším problémom je nízka technologická disciplína a jej tolerovanie zo strani investorskej. Prejavuje so to najmä v enkonečných opravách ciest, ktoré sú nustále vyvolávané predošlým nesprávnym zrealizovaním  

3. Princíp odbornosti

To je veľmi dôležitý faktor. Ak sa zrealizujú práce činnosti, výkony, ktorých výsledkom je možno momentálny efekt ale veľmi krátky, sú to zle investované peniaze, hraničiace s defraudáciou to  

4. Zapojenie verjenosti ku berejnej kontrole

nestačia totiž zverejnené faktúry, keď sa nevie či sa práce riadne realizovali alebo nie

5. Koncepcia, plány finančné krytie

ak sa krajina zacyklí vo svojich nerozvážnych rozhodnutiech je to zlé. Ešte stále sa uvažuje po staroma popritom sa vypisujé pdorgrami na zmeny toho čo bolo ešte včera pravidlom 

 

byť "pri tom".

Takže buďme moderní, aj v tomto zmysle, ak už držíme najmodernejší inteligentný smartfón v ruke, či labzujeme po internete a po sociálnych sieťach, buďme moderní aj v tom, že vieme byť informovaní a že vieme sa zapojiť do celospoločenského diania. Buďme komunikatívni, konštruktívni, hľadajme riešenia, majme názor, majme ho podložený dôkazmi a faktami, buďme aj trochu vizionármi a pokúsme sa aj trochou svojho "JA" názoru prispieť k dobrej veci. ie

 

Samozrejme k tomu dnes už slúžia rozličné technické vymoženosti, ktoré aj ja využívam, máme jedinečné šance ako nikdy pred tým

Skúsme to spolu. 

Pozývam ťa do názorového spektra mojich riešení podnetov našej spoločnej veci.

Vlado Čuchran, horami.sk  

Aj keď čas beží...  

... a ešte...

Nie som zamestnanec niekoho zainteresovaného, naplatí ma mecenáš (nemenujem), nie som, poslanec, celebrita, nepoberám eurofondy, dotácie, možno som aktivista, ak činnosť, ktorú robím, tam spadá, som sám sebou a človek, čo sa zaujíma o život.

Nik ma neplatí. 

Spracoval som uvedené materiály - sú to v mnohom materiály spracované skôr a položil som to teraz na web touto podľa mňa pútavejšou a verejnosti prístupnejšou formou. Tieto stránky sú rozpracované, pretože je náročné riešiť zároveň ich obsahovú stránku aj formu podania, aby to verejnosť pochopila a začala sa o príslušné veci a problematiku zaujímať.

Milý čitateľ ver, že je tu kus práce na dokumentoch, na myšlienkach, na forme spracovania na obsahu webu

a tak mi prepáč,

ak sa niekde breptnem, pomýlim, či mi niekde niečo chýba. Tieto stránky sú obsahovo náročné, obsiahle svojou podstatou, obsahom a šírkou záberu. A ak ťa nezaujímajú, kľudne si odskoč, ale potom sa možno vrátiš, lebo zistíš že sú

pre teba   

a akiste tu nájdeš štipku toho čo hľadáš a čo ti pomôže chápať svet v širších súvislostiach, ako pri spojených nádobách. Pozri ďalej. Áno z pôvodne viac menej monotématických stránok sa stali aj encyklopedické a stránky so záujmom o spoločnosť, pretože aj vtom vidím spojité nádoby života. Mnohí si už zvykli na môj kritický pohľad na veci. Nie som naučený prechádzať životom v predklone, naopak, pomôžem, poukážem, poriešim, ak sa dá.    

V dolných častiach každej stránky je priestor na komentár, moje blogy sociálne siete. 

 

24.04.2018 autor

Pripomienky

vo svojej stavbárskej praxi, hoci už dôchodkujem, sa veľmi často stretávam s diletantizmom, amaterizmom. Ten je samozrejme príčinou a základom problémov namiešaných pri výstavbe, či oprave stavebného diela. 

Áno budem sa tu zmieňovať najmä o stavebníctve, pretože predstavuje výraznú časť potreby finacovania. 

Ak teda stavebníctovo trocha rozpitváme, zistíme, že to čo sa nám tu deje a stavia pred očami je opäť len zväčša Potemkinovský princíp uplatňovaný najmä investormi voči zbytku spoločnosti.  

moc peňazí (Donovaly, NP NP)

máme tu silný dopyt po bývaní a napriek tomu voľné nehnuteľnosti, poloprázdne obydlia pôvodne plánované starostlivými rodičmi pre svoje potomstvo, vysoké réžijné náklady na bývanie, od novodobých investoroch - developero, pretože developer minimalizuje parametre budov, aby mali čo najmenšie investičné náklady a tak sú následne užívatelia prekvapení, že platia za energie vypúšťané do vesmíru. A akosi je to každému jedno, lebo si na to vie zarobiť a hlavne vykšeftovať, takže nastáva zásadná segregácia obyvateľstva a samozrjme aj sociálna izolovanosť. Vysoký štandard života vedie k nevšímavosti a k drancovaniu prírodných zdrojov k devastácií, ale nie je to zaujímavé, vlastné pohodlie je prednejšie. Deti odložené v zriadeniach, školstvo čo supluje rodiny a neustále rieši depresie a agresivitu rozmazaných potomkov konzumných rodičov. Začarovaný kruh.   

normy, predpisy, právo

musú nastať zmena osnov spoločnosti, normy, zákony, predpisy. Stavebný zákon mnohokrát odložený a nakompetentný , nedôsledný nevybŕden túto spoločnosť z biedy. Niektoré zjednodušenia povedú ešte viac k prehĺbeniu nedostatkov v rozhodovacom procese - nekompetentné rozhodnutia, podplácania, diletalizmus  Príkladom sú svojvoľné výstavby v Národných parkoch poustená architektúra našich aglomerácii po zlom vysvetľovaní si pojmu demokracie. V stvabeníctve nemôže fungovať bezbrehá demokracia ale presne stanoveané kritéria,regulatívy, aby sme neboli svedkami stavebných paškvilov, znetvoreniam pamiatok  

koncepcia vo výstavbe

Tá tu nejestvuje, tak ako tu nejestvuje zavedenie európskych dohovorov v oblasti životného prostredia, energeticej sebestačnosti. Na jednej strane ničíme vodné zdroje chemizujeme polia a podzemné vody a oberáme sa o pramene, studne, na strane druhej budujeme nové vodovody aby sme dovidli vodu zostále vzdialenejšícj a vzácnejších zdrojov. Vyrúbeme stromy na hrebeňoch a svahoch a potom ideme odstraňovať následky záplav zo splavených holorubov. Robíme z vodných tokov kanalizácie, nevieme zúžitkovať vodu na mieste jej vzniku, kanalizujeme obce a mestá a stále to tak beží popritom súbežne, súbežne pomaly ako módny trend vyhlasujeme výzvy na vodozádžné opatrenia. Nie je to schizofénia.

Postavíme, resp, chceme postaviť nemocnicu, potom ju bez akáhokoľvek zakonzervovania nechame naspospas, potom začneme sliediť, po škodách na rzozostavenej opustenej stavbe a úplne ľahostajne ju necháme zbúrať.  

personalistika a výchova

Ak sa bude odohrávať príprava mladej generácie takým spôsobom ako doteraz, v prostredí kupovania titulov, záverečných prác, presne v obraze amatérskych športovcov čo dostávali tituly a školu ani nveideli, tak potom čo môžme očakávať od nevzdelených synáčkov a dcérušiek vyštudovaných za sponzorstvo rodičov. 

spločenská klíma, zobchodovanie zlodejina

diery v rozpočtoch, ktorými uníkajú finacie do daňových rajov či na bezpečné účty podporované a krytými všemožnými štátnymi inštitúciami, bez  ktorých by takéto mafie nemohli fungovať sa musia upchať

perzentovanie sa volebnými sľubmi

ak ide politikom len o plnenie sľubov a to najmä pre zaistenie si  svojich hlasov je to zlé. Je to stále rovina odborná, racionálna o ktorú by tu predovšetký malo ísť. 

 

 

Digitalizácia?

digitalizácia v obchodných pohyboch

akiste mnohí ak už nie všetci pochopili, že také DPH je zdrojom machinácií,

že duhotná platobná neschopnosť je brzdou ekonomiky. 

takže predstavím model 

Firma platiaca bezhotovostne a to ako povinnosť tak pri prevodoch tak aj pri pokladni pošle peniaze za službu, nákup dodávateľovi.Dnes príde celá suma jemu a on potom musí cez ťažkopádne účtovníctvo, kde sa musí pohyb účtovne viesť následne uhrádzať DPH štátu, odvádzať fondy, dane, a samozrejem mu niečo odtane na pokrytie réžie a tvorbu zisku. 

Všetky tiero výdavky sú definované percentuálne a percentuálne by sa vedeli rovno cez banku prerozdeľovať na štát, fondy. Dnes je v tom zamotaný systém výpočtov, preddavkov a na koci roka upresńovanie, pretože celý rok toboli len enejaké preddavky na fondy, dane určené nejakým odhadomz predošlého roku. 

 

Dá sa to aj on-line. Peniaze sa okamžite prerozdelia, štát má prájmu hneď a dodávateľ hneď poznázvoj fiančný stav,netaktizuje s platbami a účtovníčky by mohli konečne robiť nejakú smysluplnejšiu prácu, napr. visť ekonomiku výroby, hľadať rezervy v hospodárení firmy, než opisovať a priraďovať účtovné šuflíky ku tranzakciám.

digitalizácia v preukazoch     

je úplným nezmyslom aksa dáva podnikateľovi IČO, a aj DIČ, pritom je to jednozančné prepojené, že môže to mať jedine firma a tá má vždy daňové

povinnosti

je nezmyslom mať množstvo preukazov, pričom je možnosť ich umiestniť na jednú kartičku a čip s údajmi osobnými, zdravotnými pracovnými. O kryptovanie sa predsa dá postarať. kartička by mala obsahovaťživotne dôležité údaje pri záchrane života: krvná skupina závažné nemoc, citlivosť na lieky a podobne a tam by som videl aj účel začipovania ľudí, ako nosič informácií bez hlúpych konšpiračných teórií

civilná obrana vojsko 

myslím si že práve táto doba odkryla potrebu špecialistov na mimoriadne situácie. Som zástanca základnej vojenskej služby a hoci by to nemuselo mať vojenský charakter ale civilno bezpečnostný vedela byz toho byť užitočná vec:

 

 

 

mladí chlapci v veku dospievania okolo dvaciatky sú žiaľ nevyzretý a postavený do života nepripavení a rozporuplní. Vojenčina v tom pôvodnom zmysle dokázala zrobiť z chlapca pripravenéna zocpovednosť v živote. naučiť sa kolektívnemusociálnemu súžitiu, samiostatnosti, zodpovednosti,schopnosti nyť podriadeným a neskôr schopnosť zodpovedať za vydané povely v manažérskej úlohe. tak funguje život a mledéch ucháňa to doteraz nik neanučil. Mnohí sa na vojenčine naučili remeslám, spravili si šoférske kurzy, Aj náhradná služba, pri ktorej si mladíci vedeli pričuchnúť práci v zdravotníckej pomocnej službe vedela mnoho dať a prvá pomoc aki ste nebola k zahodeniu.