chvíľu počkaj...

rss-40674__340

SPOLUPRÁCA

Reklama a spolupráca s partnermi 

REKLAMNÉ DIGITÁLNE BANNERY

PODMIENKY

Reklamný banner na webe www.horami.sk

Objednaním produktu získa objednávateľ reklamu na uvedených stránkach podľa týchto zásad:

 • cena je rátaná po dobu min. 12 mesiacov v prepočte počtu pixelov (š/v). V prípade neštandardnej veľkosti sa ráta podľa cenníkovej najbližšej nižšej veľkosti bannera
 • umiestnenie reklamného banneru objednávateľa vo zvolenej veľkosti a zvolenej polohe na stránkach (záhlavie - najvyššia poloha stránok, zápätie najnižšia poloha stránok), v článkoch (blog)

Obstarávateľ, zhotoviteľ reklamy si vyhradzuje právo dizajnovať banner na určenom umiestnení vzhľadom k jeho rozmerom, proporciam a možnostiam stránky. V záhlaví stránky to bude vždy až po stránkovom MENU.

Objednávateľ pošle svoje, logo, či obrázok, ktorý bude zobrazovať navádzať lin a link na propagovanú stránku. 

 

OBJEDNÁVKA REKLAMY NA STRÁNKACH 

Dodacie termíny spravidla 14 dní.

Platba až na základe zhotovenia reklamy.

Ďakujem

Vlado Čuchran, horami.sk horami@horami.sk

 Daňové

 • obstarávateľ, zhotoviteľ reklamy nie je platca DPH
 • obstarávateľ reklamy príjem zdaňuje príjem podľa pravidla 
 • objednávateľ si náklady spojené s reklamou môže uplatňovať ako daňový výdavok  
 • objednávateľ inkasuje mailovú správu s údajmi a priloženou formálnou faktúrou s obsahom objednávky
 • daňovým dokladom o zaplatení je bankový výpis o zaplatení

Vzhľadom k tomu, že majiteľom stránok www.horami.sk je súkromná osoba a nepodnikateľ, realizuje túto občasnú činnosť v súlade s daňovými predpismi a predpismi, ktorými sa riadi podnikanie v Slovenskej republike a že na takúto činnosť nie je potrebné živnostenské oprávnenie, nie je potrebný a podľa pravidiel, ani možný daňový doklad typu faktúra. Taktiež sa na takúto finančnú transakciu nevyžaduje registračná pokladnica. Finančným dokladom je šek, alebo výpis z bankového účtu objednávateľa. Objednávateľ navyše obdrží k tomu aj od zhotoviteľa elektronické potvrdenie o inkasovaní príjmu.

Náklady na reklamu podľa tunajších zákonov sú odpočítateľnou účtovnou položkou.

Daňové

 • Autor nie je platca DPH, príjem zdaňuje príjem podľa pravidla:
  • V tomto prípade vznikne autorovi povinnosť takýto príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov a zdaniť ho v lehote na podanie daňového priznania.  

   V prípade, že autor dosahuje príjmy z predaja svojich diel bez zmluvného vzťahu, keď si sám predáva svoje diela, potom si sám aj zdaňuje dosiahnuté príjmy cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura. (suma sa mení podľa daného roka)

 • daňovým dokladom o zaplatení je doklad o zaplatení

Reklamou 

pomôžete rozvoju turistiky, skvalitneniu služieb a prevádzky portálu, financovaniu organizovaných podujatí, ich vyššej atrakcii, masovejšej účasti a tým aj k možnému zlepšeniu zdravia zúčastnených.

Ďakujeme

Vlado Čuchran, horami.sk

pre vloženie reklamného loga výšky 150 px

<p><a href="http://horami.sk/uvod/reklama/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-746" title="horami.sk" src="http://horami.sk/wp-content/uploads/2016/07/horami-logo-1024x458.jpg" alt="" width="150" height="458" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>

MAJ SVOJ

MALÝ

VEĽKÝ 

VRCHOL

Google analytic

http://blog.paravan.sk/google-analytics-kompletny-navod/:

 • Relácie (sessions): Relácia je návšteva stránky s určitou dĺžkou trvania (obvykle 30 minút). To znamená, že keď navštívite webstránku a prechádzate jednotlivými kategóriami, potom sa prekliknete na iný web a do 30 minút sa vrátite, tak sa do Google Analytics započíta jedna relácia. (oficiálna definícia relácie )

 • Používatelia (users): Počet návštevníkov, ktorí majú aspoň jednu reláciu na stránke. Táto metrika, vám na rozdiel od relácie, bližšie udáva obraz o tom, koľko unikátnych ľudí navštívilo vašu stránku.

 • Zobrazenia stránky (pageviews): Celkový počet stránok, ktoré ľudia navštívili v rámci celého webu. Vysoké číslo v porovnaní s reláciami znamená, že ľudia prechádzajú naprieč vašim webom, pozerajú si podstránky a neodchádzajú hneď preč.

 • Počet stránok na reláciu (pages per session): Priemerný počet stránok videných počas jednej relácie. Viac stránok na reláciu znamená, že ľudom sa páči web a majú zvýšený záujem o vašu firmu (poprípade o váš obsah na blogu). Je to taktiež signál, že interné prelinkovanie na webe funguje dobre.

 • Priemerné trvanie relácie (average session duration): Táto metrika udáva koľko priemerne trávi používateľ času na stránke počas jednej relácie. Pričom tiež platí, čím dlhšie, tým lepšie.

 • Miera okamžitých odchodov (bounce rate): Percento relácií, ktoré obsahujú len návštevu jednej stránky. Inak povedané ľudia, ktorí navštívili jednu stránku a hneď odišli. Väčšinou veľký bounce rate značí, že ľudia odchádzajú z webstránky, pretože na nej nenašli to, čo hľadali. Pri jednostránkových weboch je táto metrika málo vypovedajúca.

 • Percento nových relácií (percent of new sessions): Táto metrika nám hovorí o tom, koľko nových návštev sme mali na webstránke za určité obdobie. Ideálny stav je, keď na web chodia noví návštevníci, ale aj vracajúci sa.