chvíľu počkaj...

PODPORÍŠ mňa, podporíš dianie

 

 

 

 

 

Aj keď sa mnohé zmenilo... srdce ostalo... horalom a duša veselá

Reklamou, nákupom, či príspevkom

pomôžeš rozvoju turistiky,

skvalitneniu služieb a prevádzky portálu, financovaniu organizovaných podujatí, ich vyššej atrakcii, masovejšej účasti a tým aj k možnému zlepšeniu zdravia zúčastnených.

podporíš aj seba

Ja ti na oplátku pomáham týmito stránkami a činnosťou.
 
Ďakujem za všetkých priateľov hôr a milovníkov prírody.
Vlado Čuchran, horami.sk

MAJ SVOJ

MALÝ

VEĽKÝ 

VRCHOL

SVOJ

EVEREST

Maj svoj malý veľký vrchol. Svoj Everest. Svoj cieľ, túžbu.

Odhliadnuc od kariéry, či osobného života, hovorme o zdravom spôsobe života, športe, rekreácií, poznaní, ochrane prírody čo nám slúži, o aktivitách čo sú prospešné každému. Každý má svoj cieľ, každý iný, ale hádam jeden spoločný - byť zdravý, v dobrej kondícií, byť prospešný iným a byť tak šťastný v okruhu svojich šťastných blízkych.

Každý má svoj vrchol. Raz je to cyklosúťaž, stupeň víťazov, či len prosté zúčastnenie sa, nadýchanie sa atmosféry, zopár fotiek, nové priateľstvá, výzvy. Niekto by rád spoznával krásy rodnej krajiny, okolia svojho bydliska a nemá partiu. Iný je objaviteľ, rád by niečo ukázal ľuďom, prezentoval nádheru, čo stretával na kolese a či peši a potešil tak svojich kamarátov, niekto by rád  zabehol maratón, alebo polku. Či len tak. Byť tam medzi rovnako spriaznenými dušami. Z prostého človečenstva a pocitu komunikácie, zdieľania, z pocitu radosti z krásy, pohody, zdravia. Z kamarátstva a priateľstva. 

Maj svoj malý veľký vrchol. Svoj Everest. Svoj cieľ, túžbu.

Prostredníctvom tejto výzvy chcem vyzbierať časť finančných prostriedkov ku nápomoci a servisu pre priateľov hôr a milovníkov prírody čo realizujem prostredníctvom stránok www.horami.sk a aktivitami v teréne či pri príprave rozličných podujatí. Túto činnosť realizujem výslovne vo vlastnej réžií. Je to málo viditeľná a nehmotná činnosť – naháňať a sprostredkovať informácie, udržiavať web prostredie, šíriť osvetu za účelom podpory zdravých aktivít v zdravom prírodnom prostredí, spoluorganizovať podujatia, robiť reklamu, dať ľuďom šancu poznať krajinu, prírodu, ľudí a budovať tak zdravie svoje a svojich blízkych.  

Napriek krutému osudu – postihla ma mozgová mŕtvica s následným ochrnutím, čo mi otočilo život naruby, pasujem sa s osudom a neodvrátil som sa od potuliek horami a nabádam ľudí, informujem, pomáham, zúčastňujem sa. Vôbec to nevzdávam a teraz už ako dôchodca, sa zapájam, aj keď z ohľadom na svoj zdravotný stav do pôvodných aktivít.

Rád by som pritiahol, ako v minulosti do diania aj rozličných sponzorov, ktorých darmi sme obdarúvali absolventov túr, stretnutí, turistických zrazov, súťaží. Rád by som zapojil najmä do všeľudovej turistiky všetky vekové vrstvy ľudí, priviedol ich na cestu poznania a zdravia.    

Nie je jednoduché robiť to všetko a ešte aj čosi naviac, aj napriek hendikepu. Doterajšie moje a či naše spoločné aktivity (turistická a podobná obec) sú prijímané veľmi kladne širokou komunitou turistov, rekreantov, športovcov, verejnosťou. Výsledky sú.

 

TOTO JE POZVÁNKA Presvedčiť ŤA, že je to aj pre TEBA. K TVOJEJ účasti na TVOJOM zdraví.

Realizujem a mám-(e) zámer osloviť čim širšiu verejnosť a ponúknuť zdravší, pohybovo aktívnejší spôsob života, na turistických chodníkoch. Chýba tu zastúpenie mladých generácií, chýbajú mladé rodiny. Chcem a chceme a hovorím to hádam aj za turistickú rodinu, ponúknuť zaujímavé tipy, príležitosti a realizovať ich, utužiť vzťahy, stmeľovať rodiny. Ponúknuť, pozvať, vtiahnuť ŤA do deja. Teba aj TEBA. Odlúčiť ŤA na chvíľu od počítača, sňať klapky z očí, slúchadlá z uší. Integrovať generácie starších skúsenejších, s mladými, ktorí by si radi vytýčili zmysluplný cieľ.

Výsledkom čoho je zdravie.

K tomu fungujú spomínané stránky.             

Chýba však mladá generácia, ktorú chcem a chceme vtiahnuť dodeja, chýbajú aj prostriedky, na uskutočnenie väčších projektov a predstáv, väčšie finančné prostriedky na zaistenie prípravy priebehu podujatí, pre motiváciu.

Nezastupujem len sám seba. V každom prípade je potrebné sa poďakovať širokej komunite priateľov hôr a prírody za neustálu dobrovoľnícku činnosť, za množstvo odovzdanej energie, čas, výkony, ktorých výsledky si užívajú všetci a poďakovať sa im a podporovateľom.

 

TOTO a moja činnosť JE POZVÁNKOU

pre všetkých, čo chcú dosiahnuť SVOJ MALÝ VEĽKÝ VRCHOL pre zdravší a plnohodnotnejší život. Netýka sa to len Košičanov, kde riešim najmä svoje okolie, lebo to dôverne poznám. Je to pozvánka do prírody. Projekt horami.sk je len sprostredkovateľom takýchto možností.

PREČO A PRE KOHO TO ROBÍM-E: aktivity pre širokú verejnosť

Nemyslím si, že ľudia žijú zdravo. Svet sa stal umelinou, klamaním seba samého. Choroby, nešťastia, negatívne javy. Príliš veľa na krehkého tvora, akým je človek počas jeho krátkeho bytia. Človek nastváral chyby a dopláca na to. Finguje sa pohyb naháňaním sa na bežiacom páse, namiesto behu v lesnom prírodnom prostredí, štebot vtákov je nahradený kvílením akejsi hudby, bronz sa získava pri žiarivke, nie na žatve, či výlete. Virtuálna podoba sveta sa stala nahrážkou reality. Poznávanie prírody a pohyb, o ktorom sa taký "civilizovaný" človek dočíta, že vraj je zdravý, je len honbou za selfi pred pyramídou, pred hotelom pri mori, pohľadom z okna rýchleho auta. Rozprávanie pri táboráku je nahradené chválením sa o navštívených baroch a hoteloch sadením pri bare. Konzum, prázdnota, nízka empatia, neschopnosť popasovať sa a riešiť vážne chvíle, lenivosť a civilizačné, choroby, hodnotová prázdnota.  

Ak ešte zostala skupina ľudí, ktorým je to cudzie a tá chvála bohu je, oplatí sa zapracovať pre ňu. Pripraviť podujatia, výlety, túry. Pre zablúdencov ponúknuť cestu návratu do lona prírody. Ukázať cestu, chodník, krásu, poznanie, priniesť aj zdravie. Pre nich to robím a robíme, my nadšenci, dobrovoľníci, vzájomní kamaráti. Akiste sa v dotknutej oblasti nedá nespolupracovať s tímom spriaznených duší. Rozšírme tento tím!

REKLAMNÝ BANNER A PROPAGÁCIA 

223/100 px

Reklamný banner na horami.sk

 • v záhlaví hlavných, stránok, blogu, www.horami.sk
 • v zápätí všetkých podstránok www.horami.sk
 • pod každým blogovým článkom
 • možný krátky upútavkový text a grafika

Rozmer reklamného banneru cca od 100 px.

Cena: 100,00 €/rok za menované umiestnenia

Všetky podmienky sa zjednávajú osobitne: horami@horami.sk

Vzhľadom k tomu, že majiteľom stránok www.horami.sk je súkromná osoba a nepodnikateľ, realizuje túto občasnú činnosť v súlade s daňovými predpismi a predpismi, ktorými sa riadi podnikanie v Slovenskej republike a že na takúto činnosť nie je potrebné živnostenské oprávnenie, nie je potrebný a podľa pravidiel, ani možný daňový doklad typu faktúra. Taktiež sa na takúto finančnú transakciu nevyžaduje registračná pokladnica. Finančným dokladom je šek, alebo výpis z bankového účtu objednávateľa, potrdenie o príjme. Objednávateľ navyše obdrží k tomu aj od zhotoviteľa elektronické potvrdenie o inkasovaní príjmu.

Náklady na reklamu podľa tunajších zákonov sú odpočítateľnou účtovnou položkou. 

Daňové

Autor nie je platca DPH, príjem zdaňuje príjem podľa daňových pravidiel.

V tomto prípade vznikne autorovi povinnosť takýto príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov a zdaniť ho v lehote na podanie daňového priznania.  

V prípade, že autor dosahuje príjmy z predaja svojich diel bez zmluvného vzťahu, keď si sám predáva svoje diela, potom si sám aj zdaňuje dosiahnuté príjmy cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura. (suma sa mení podľa daného roka)

Daňovým dokladom o zaplatení je bankový výpis alebo potvrdenie o príjme.

 

Google analytic - návštevnosť

Videlo články ku dňu 06.02.2023:


05.2017-05.2019
05.2017-05.2019

03.2018 - 04.2018
03.2018 - 04.2018

01.2018 - 02.2018
01.2018 - 02.2018

http://blog.paravan.sk/google-analytics-kompletny-navod/:

 • Relácie (sessions): Relácia je návšteva stránky s určitou dĺžkou trvania (obvykle 30 minút). To znamená, že keď navštívite webstránku a prechádzate jednotlivými kategóriami, potom sa prekliknete na iný web a do 30 minút sa vrátite, tak sa do Google Analytics započíta jedna relácia. (oficiálna definícia relácie )

 • Používatelia (users): Počet návštevníkov, ktorí majú aspoň jednu reláciu na stránke. Táto metrika, vám na rozdiel od relácie, bližšie udáva obraz o tom, koľko unikátnych ľudí navštívilo vašu stránku.

 • Zobrazenia stránky (pageviews): Celkový počet stránok, ktoré ľudia navštívili v rámci celého webu. Vysoké číslo v porovnaní s reláciami znamená, že ľudia prechádzajú naprieč vašim webom, pozerajú si podstránky a neodchádzajú hneď preč.

 • Počet stránok na reláciu (pages per session): Priemerný počet stránok videných počas jednej relácie. Viac stránok na reláciu znamená, že ľudom sa páči web a majú zvýšený záujem o vašu firmu (poprípade o váš obsah na blogu). Je to taktiež signál, že interné prelinkovanie na webe funguje dobre.

 • Priemerné trvanie relácie (average session duration): Táto metrika udáva koľko priemerne trávi používateľ času na stránke počas jednej relácie. Pričom tiež platí, čím dlhšie, tým lepšie.

 • Miera okamžitých odchodov (bounce rate): Percento relácií, ktoré obsahujú len návštevu jednej stránky. Inak povedané ľudia, ktorí navštívili jednu stránku a hneď odišli. Väčšinou veľký bounce rate značí, že ľudia odchádzajú z webstránky, pretože na nej nenašli to, čo hľadali. Pri jednostránkových weboch je táto metrika málo vypovedajúca.

 • Percento nových relácií (percent of new sessions): Táto metrika nám hovorí o tom, koľko nových návštev sme mali na webstránke za určité obdobie. Ideálny stav je, keď na web chodia noví návštevníci, ale aj vracajúci sa.

 • Organics Search = Organické vyhľadávanie, známe tiež ako prirodzené vyhľadávanie
 • Význam značky google[referral]Nie všetky sprostredkovania z domén Google.sk pochádzajú z organického vyhľadávania alebo záznamov reklám v službe Google Ads. Sprostredkovania môžu pochádzať z rôznych zdrojov vrátane príspevkov služby Skupiny Google alebo statických stránok na súvisiacich webových stránkach Google. Takéto relácie nie sú označené ako [organic] ani [cpc], ale ako [referral].