chvíľu počkaj...

rss-40674__340

Reklamou, nákupom, či príspevkom

pomôžeš rozvoju turistiky, skvalitneniu služieb a prevádzky portálu, financovaniu organizovaných podujatí, ich vyššej atrakcii, masovejšej účasti a tým aj k možnému zlepšeniu zdravia zúčastnených.
Ja ti na oplátku pomáham týmito stránkami a činnosťou.
Ďakujem za všetkých priateľov hôr a milovníkov prírody.
Vlado Čuchran, horami.sk

PODPOR ma

Aj keď sa mnohé zmenilo... srdce ostalo... horalom a duša veselá 

 

 

 

 

účet: SK22 0200 0000 0022 9762 5456

...PODPORÍŠ AJ SEBA

REKLAMNÉ DIGITÁLNE BANNERY

PODMIENKY

Reklamný banner na webe www.horami.sk

Objednaním produktu získa objednávateľ reklamu na uvedených stránkach podľa týchto zásad:

  • cena je rátaná po dobu min. 12 mesiacov v prepočte počtu pixelov (š/v). V prípade neštandardnej veľkosti sa ráta podľa cenníkovej najbližšej nižšej veľkosti bannera
  • umiestnenie reklamného banneru objednávateľa vo zvolenej veľkosti a zvolenej polohe na stránkach (záhlavie - najvyššia poloha stránok, zápätie najnižšia poloha stránok), v článkoch (blog)

Obstarávateľ, zhotoviteľ reklamy si vyhradzuje právo dizajnovať banner na určenom umiestnení vzhľadom k jeho rozmerom, proporciam a možnostiam stránky. V záhlaví stránky to bude vždy až po stránkovom MENU.

Objednávateľ pošle svoje, logo, či obrázok, ktorý bude zobrazovať navádzať lin a link na propagovanú stránku. 

 

KÚP môj obraz

REKLAMA

MAJ SVOJ

MALÝ

VEĽKÝ 

VRCHOL

Maj svoj malý veľký vrchol. Svoj Everest. Svoj cieľ, túžbu.

Prostredníctvom tejto výzvy chcem vyzbierať časť finančných prostriedkov ku nápomoci a servisu pre priateľov hôr a milovníkov prírody čo realizujem prostredníctvom stránok www.horami.sk a aktivitami v teréne či pri príprave rozličných podujatí. Túto činnosť realizujem výslovne vo vlastnej réžií. Je to málo viditeľná a nehmotná činnosť – naháňať a sprostredkovať informácie, udržiavať web prostredie, šíriť osvetu za účelom podpory zdravých aktivít v zdravom prírodnom prostredí, spoluorganizovať podujatia, robiť reklamu, dať ľuďom šancu poznať krajinu, prírodu, ľudí a budovať tak zdravie svoje a svojich blízkych.  

Napriek krutému osudu – postihla ma mozgová mŕtvica s následným ochrnutím, čo mi otočilo život naruby, pasujem sa s osudom a neodvrátil som sa od potuliek horami a nabádam ľudí, informujem, pomáham, zúčastňujem sa. Vôbec to nevzdávam a teraz už ako dôchodca, sa zapájam, aj keď z ohľadom na svoj zdravotný stav do pôvodných aktivít.

Rád by som pritiahol, ako v minulosti do diania aj rozličných sponzorov, ktorých darmi sme obdarúvali absolventov túr, stretnutí, turistických zrazov, súťaží. Rád by som zapojil najmä do všeľudovej turistiky všetky vekové vrstvy ľudí, priviedol ich na cestu poznania a zdravia.    

Nie je jednoduché robiť to všetko a ešte aj čosi naviac, aj napriek hendikepu. Doterajšie moje a či naše spoločné aktivity (turistická a podobná obec) sú prijímané veľmi kladne širokou komunitou turistov, rekreantov, športovcov, verejnosťou. Výsledky sú.

 

Maj svoj malý veľký vrchol. Svoj Everest. Svoj cieľ, túžbu.

Odhliadnuc od kariéry, či osobného života, hovorme o zdravom spôsobe života, športe, rekreácií, poznaní, ochrane prírody čo nám slúži, o aktivitách čo sú prospešné každému. Každý má svoj cieľ, každý iný, ale hádam jeden spoločný - byť zdravý, v dobrej kondícií, byť prospešný iným a byť tak šťastný v okruhu svojich šťastných blízkych.

Každý má svoj vrchol. Raz je to cyklosúťaž, stupeň víťazov, či len prosté zúčastnenie sa, nadýchanie sa atmosféry, zopár fotiek, nové priateľstvá, výzvy. Niekto by rád spoznával krásy rodnej krajiny, okolia svojho bydliska a nemá partiu. Iný je objaviteľ, rád by niečo ukázal ľuďom, prezentoval nádheru, čo stretával na kolese a či peši a potešil tak svojich kamarátov, niekto by rád  zabehol maratón, alebo polku. Či len tak. Byť tam medzi rovnako spriaznenými dušami. Z prostého človečenstva a pocitu komunikácie, zdieľania, z pocitu radosti z krásy, pohody, zdravia. Z kamarátstva a priateľstva. 

TOTO JE POZVÁNKA Presvedčiť ŤA, že je to aj pre TEBA. K TVOJEJ účasti na TVOJOM zdraví.

Realizujem a mám-(e) zámer osloviť čim širšiu verejnosť a ponúknuť zdravší, pohybovo aktívnejší spôsob života, na turistických chodníkoch. Chýba tu zastúpenie mladých generácií, chýbajú mladé rodiny. Chcem a chceme a hovorím to hádam aj za turistickú rodinu, ponúknuť zaujímavé tipy, príležitosti a realizovať ich, utužiť vzťahy, stmeľovať rodiny. Ponúknuť, pozvať, vtiahnuť ŤA do deja. Teba aj TEBA. Odlúčiť ŤA na chvíľu od počítača, sňať klapky z očí, slúchadlá z uší. Integrovať generácie starších skúsenejších, s mladými, ktorí by si radi vytýčili zmysluplný cieľ.

Výsledkom čoho je zdravie.

K tomu fungujú spomínané stránky.             

Chýba však mladá generácia, ktorú chcem a chceme vtiahnuť dodeja, chýbajú aj prostriedky, na uskutočnenie väčších projektov a predstáv, väčšie finančné prostriedky na zaistenie prípravy priebehu podujatí, pre motiváciu.

Nezastupujem len sám seba. V každom prípade je potrebné sa poďakovať širokej komunite priateľov hôr a prírody za neustálu dobrovoľnícku činnosť, za množstvo odovzdanej energie, čas, výkony, ktorých výsledky si užívajú všetci a poďakovať sa im a podporovateľom.

TOTO a moja činnosť JE POZVÁNKOU

pre všetkých, čo chcú dosiahnuť SVOJ MALÝ VEĽKÝ VRCHOL pre zdravší a plnohodnotnejší život. Netýka sa to len Košičanov, kde riešim najmä svoje okolie, lebo to dôverne poznám. Je to pozvánka do prírody. Projekt horami.sk je len sprostredkovateľom takýchto možností.

PREČO A PRE KOHO TO ROBÍM-E: aktivity pre širokú verejnosť

Nemyslím si, že ľudia žijú zdravo. Svet sa stal umelinou, klamaním seba samého. Choroby, nešťastia, negatívne javy. Príliš veľa na krehkého tvora, akým je človek počas jeho krátkeho bytia. Človek nastváral chyby a dopláca na to. Finguje sa pohyb naháňaním sa na bežiacom páse, namiesto behu v lesnom prírodnom prostredí, štebot vtákov je nahradený kvílením akejsi hudby, bronz sa získava pri žiarivke, nie na žatve, či výlete. Virtuálna podoba sveta sa stala nahrážkou reality. Poznávanie prírody a pohyb, o ktorom sa taký "civilizovaný" človek dočíta, že vraj je zdravý, je len honbou za selfi pred pyramídou, pred hotelom pri mori, pohľadom z okna rýchleho auta. Rozprávanie pri táboráku je nahradené chválením sa o navštívených baroch a hoteloch sadením pri bare. Konzum, prázdnota, nízka empatia, neschopnosť popasovať sa a riešiť vážne chvíle, lenivosť a civilizačné, choroby, hodnotová prázdnota.  

Ak ešte zostala skupina ľudí, ktorým je to cudzie a tá chvála bohu je, oplatí sa zapracovať pre ňu. Pripraviť podujatia, výlety,túry. Pre zablúdencov ponúknuť cestu návratu do lona prírody. Ukázať cestu, chodník, krásu, poznanie, priniesť aj zdravie. Pre nich to robím a robíme, my nadšenci, dobrovoľníci, vzájomní kamaráti. Akiste sa v dotknutej oblasti nedá nespolupracovať s tímom spriaznených duší. Rozšírme tento tím!

pre vloženie reklamného loga výšky 150 px

<p><a href="http://horami.sk/uvod/reklama/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-746" title="horami.sk" src="http://horami.sk/wp-content/uploads/2016/07/horami-logo-1024x458.jpg" alt="" width="150" height="458" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>

Pomožeš:

účet: SK22 0200 0000 0022 9762 5456

Google analytic - návštevnosť

http://blog.paravan.sk/google-analytics-kompletny-navod/:

  • Relácie (sessions): Relácia je návšteva stránky s určitou dĺžkou trvania (obvykle 30 minút). To znamená, že keď navštívite webstránku a prechádzate jednotlivými kategóriami, potom sa prekliknete na iný web a do 30 minút sa vrátite, tak sa do Google Analytics započíta jedna relácia. (oficiálna definícia relácie )

  • Používatelia (users): Počet návštevníkov, ktorí majú aspoň jednu reláciu na stránke. Táto metrika, vám na rozdiel od relácie, bližšie udáva obraz o tom, koľko unikátnych ľudí navštívilo vašu stránku.

  • Zobrazenia stránky (pageviews): Celkový počet stránok, ktoré ľudia navštívili v rámci celého webu. Vysoké číslo v porovnaní s reláciami znamená, že ľudia prechádzajú naprieč vašim webom, pozerajú si podstránky a neodchádzajú hneď preč.

  • Počet stránok na reláciu (pages per session): Priemerný počet stránok videných počas jednej relácie. Viac stránok na reláciu znamená, že ľudom sa páči web a majú zvýšený záujem o vašu firmu (poprípade o váš obsah na blogu). Je to taktiež signál, že interné prelinkovanie na webe funguje dobre.

  • Priemerné trvanie relácie (average session duration): Táto metrika udáva koľko priemerne trávi používateľ času na stránke počas jednej relácie. Pričom tiež platí, čím dlhšie, tým lepšie.

  • Miera okamžitých odchodov (bounce rate): Percento relácií, ktoré obsahujú len návštevu jednej stránky. Inak povedané ľudia, ktorí navštívili jednu stránku a hneď odišli. Väčšinou veľký bounce rate značí, že ľudia odchádzajú z webstránky, pretože na nej nenašli to, čo hľadali. Pri jednostránkových weboch je táto metrika málo vypovedajúca.

  • Percento nových relácií (percent of new sessions): Táto metrika nám hovorí o tom, koľko nových návštev sme mali na webstránke za určité obdobie. Ideálny stav je, keď na web chodia noví návštevníci, ale aj vracajúci sa.