PRIESKUMY

Prieskumy a spätná väzba. Očakávam tu spätnú väzbu, názor.   

DOTAZNÍK, FORMULÁR - POMOC HORÁM

Vyhláška 277 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Súvis s dotazníkom nižšie.

DOTAZNÍK, FORMULÁR - PRE TÝCH, ČO SA CHYSTAJÚ NÁS SPRAVOVAŤ