TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE

18.1. 20183623x0 Komentárov

http://www.rraza.sk/lmf_03.htm

TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE

Turistické  značenie  je  informačný  systém,  ktorý  turistovi  poskytuje  informácie  pri  pohybe v prírode po vyznačených trasách.

Turistická značka je informačný prvok štvorcového tvaru (10 x 10 cm) na označenie turistických trás. Obsahuje symbol jednoduchého geometrického tvaru: S

Pásové značky

Pásová značka pozostáva z troch rovnobežných vodorovných farebných pásov. Prostredný pás je vymaľovaný výraznou farbou (tzv. vodiacou farbou). Na celom území Slovenska sa používajú štyri vodiace farby. Ich význam je takýto:

červená – najvýznamnejšie hrebeňové trasy,

modrá   – označenie diaľkových trás spájajúcich dôležité východiská s    významnými  turistickými cieľmi,

zelená   – vyznačenie prístupových ciest k zaujímavým turistickým cieľom (spravidla),

žltá      – vyznačenie krátkych spojok medzi turistickými značenými trasami iných farieb.

Tvarové značky

Tvarové značky (10 x 10 cm) upozorňujú na zvláštne určenie turistickej značenej trasy.

 –  miestna značka

 – okružná značka – označenie trasy tvoriacej okruh

 – značka náučnej trasy – označenie trasy, na ktorej je možné oboznámiť sa s miestnymi zaujímavosťami (zelená)

Významové značky

Významové značky (10 x 10 cm) označujú krátke spojky, odbočky od turistických trás k turisticky zaujímavým objektom.

 – miesto s rozhľadom

 – zrúcanina hradu alebo zámku

 – prameň, studnička

 – chata, prístrešok

 – jaskyňa

 – turisticky významný objekt alebo lokalita

 – koncová značka – označenie miesta, kde končí turisticky značená trasa

 – náhla zmena smeru turisticky značenej trasy

Doplnkové informačné prvky turistického značenia

tabuľky miestneho názvu – pomenovanie lokality, prípadne nadmorská výška, smerovky – informácia o tom, kam pokračuje značenie trasy a za aký čas sa dostaneme do cieľov uvedených na smerovke, tabuľky s  výstražným textom – osadzujú sa na mieste, na ktorom je možné rozhodnúť sa o zmene pôvodného cieľa.

Skratky použité v textoch

TZT – turistická značená trasa,

TIM – turistické informačné miesto,

Č     – červená     napr.:     0824,

M      – modrá                     2653,

Z     – zelená                    5742,

Ž     – žltá                        8367,  kde 1. číslo (0, 2, 5, 8) vždy určuje farbu TZT.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *