chvíľu počkaj...

ARCHÍV PODUJATÍ

Podujatia - archív z verejných podujatí.

Viem zverejniť len to, čo mi je poskytnuté, alebo čo vypátram. Žiaľ usporiadatelia príliš nekomunikujú.

Prvý Bikertest

Cyklopreteky do kopca, sú dnes už tradičné cyklopreteky jednotlivcov. Štart je na Vonkajšom červenom brehu č.4 (zast. MHD č. 14, Letecká ul. Čermeľ) a tzv. Šustrovkou sa ide na Horný Bankov, na okraj zahrádkárskej osady.

Má jarné a jesenné kolo. Štart jednotlivcov je intervalový. Usporiadateľ: KT Víkend v spolupráci s Mestskými lesmi Košice a. s. Kategórie:

 • A chlapci 15-18 rokov, rok narodenia 2001-2004
 • B dievčatá 15-18 rokov, rok narodenia2001-2004
 • C muži nad 18 rokov, rok narodenia 2000 a skôr
 • D ženy nad 18 rokov, rok narodenia 2000 a skôr
 • E elektrobicykle bez kategórií

Trať pretekov: zelená cyklotrasa smer Horný Bankov, trať je vyznačená. Dĺžka trasy 2300 m, prevýšenie 200 m Cieľ: Záhradkárska osada Horný Bankov

Spôsob vyhodnotenia:

 • V kategórii A a B -podľa dosiahnutého času.
 • V kategórii C a D -podľa dosiahnutého času, zníženého o vekovú bonifikáciu - nasledovne: 1980 - 2000 mínus 1 sekunda za každý rok veku, 1960 - 1979 mínus 2 sekundy za každý rok veku 1900 - 1959 mínus 3 sekundy za každý rok veku. V kategórii E - podľa dosiahnutého času. Víťaz kategórie C, pri neprekonaní traťového rekordu, 40€. Víťazka kategórie D, pri neprekonaní traťového rekordu, 40€. V prípade prekonania traťového rekordu bude odovzdaná špeciálna cena. Špeciálne ceny: – FEROVKA = 150 € za prekonanie traťového rekordu (7 min 41 s) – XENOVKA = 50 € za prekonanie najlepšieho ženského času (11 min 26 s) Ceny sa nesčítavajú! – RODIČIA S DEŤMI = ocení sa rodina s najväčším počtom členov, v prípade rovnakého počtu členov sa ocení rodina s najnižším súčtom časov. Štartovné:1€. V cene štartovného je tombolový lístok, čaj, klobáska, chlebík. Tombola bude po vyhlásení výsledkov.
 • Predpis: Preteká sa podľa týchto základných pravidiel:
  • Prilba je povinná!
  • Pomalší pretekár je povinný na vyzvanie uvoľniť stopu rýchlejšiemu.
  • Elektrobicykel- povinnosť nahlásiť e-pohon pri prezentácii.
  • Pretekári, tréneri, funkcionári a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.
  • Preteká sa za otvorenej cestnej a turistickej premávky.
  • Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a veciach, ktoré účastník zaviní sebe, alebo druhým.

Účastníci 1. jarného bikertestu sa môžu porovnať ako sa do jesene zlepšia. Na 1. jesennom bikerteste sa vyhodnotí „skokan roka“ (jazdec s najvýraznejším časovým zlepšením).

Uvedené podmienky môžu byť poprípade časom zmenené podľa konkrétnych propozícií. 

údaje o trase

mapa

Dĺžka trasy: 2300 m, prevýšenie 200 m

Profil podľa OMA:

šusterovka bikertest1

Generovaný profil podľa G. Earth: 

bikertest profil z Earthu

bikertest mapka earth

Poznámka: autor nemôže za nepresnosti gps techniky. Vidieť, ako sa líšia rozličné gps zdroje. Earth .kmz súbor bol snímaný pravdepodobne menej citlivým prístrojom vykazuje viac kľučiek, zapríčinených zníženou citlivosťou signálu a odrazom v lese.

Stiahni si nasledujúci súbor z úložišťa - zobrazí sa ti v náhľade máp a následne si ho môžeš ikonkou vpravo hore stiahnúť a zobraziť v Google Earth (ak máš nainštalovaný G. Earth trasa v 3D)

VÝSLEDKY JAR 2019

 


LESNÝ BEH STATOČNÝCH

Beh začína v Kysaku - Kultúrny dom Kysak, 200 m od železničnej stanice. Beží sa červenou turistickou značkou cez Janošíkovu baštu, Prielohy, Vysoký vrch, Čečatovu, okolo ZOO na chatu na Hrešnú nad Kavečanmi.

Mrzí ma, že ročník 2019 bol zrušený http://www.behstatocnych.sk/:

4. LESNÝ BEH STATOČNÝCH

S poľutovaním oznamujeme, že Lesný beh statočných sa v roku 2019 neuskutoční. Pozývame Vás na Jarný kros pod hradom, ktorý sa bude konať 10.4.2019 (beh na beh.sk alebo Facebook).

a že aj stránka http://www.runtv.eu/beh/ nefunguje (2019)

 

BEH STATOČNÝCH KYSAK - HREŠNÁ

MAGNEZITÁRSKA 60

Magnezitárska 60-ka

Magnezitárska 60-ka je diaľkový horský turistický pochod vo Volovských vrchoch, ktorého hlavným organizátorom je Športklub Magnezit Ferona Košice. Podujatie je organizované pri príležitosti osláv dňa mesta Košice v spolupráci s KST a Klubom Turistov Mesta Košíc.

Hlavná ( najdlhšia ) trasa Magnezitárskej 60-ky začína v Krompachoch na železničnej stanici, kde  sa  koná  ranná prezentácia. Z Krompách trasa začína stúpať po modrej turistickej značke smerom k lyžiarskemu stredisku Plejsy. Za Plejsami sa trasa krátko napája na červenú značku a zo Sedla pod Krompašským vrchom klesá opäť po modrej značke do Gelnice. Po krátkom úseku cez mesto Gelnica ( žltá značka vedúca popri Hnilci ) trasa opäť prechádza na modrú značku a mieri do Perlovej doliny, odkiaľ stúpa k rázcestiu Strieborná. Tu odbáča vpravo na červenú turistickú značku, ktorá stúpa až na vrchol Kojšovskej hole - najvyššie položenému bodu na trase pochodu s nadmorskou výškou 1246 m a krásnym kruhovým výhľadom. 

Z vrcholu trasa schádza po žltej značke k chate Erika, kde sa napája na červenú turistickú značku - súčasť Cesty hrdinov SNP, ktorá vedie až do košického Čermeľa (alebo na Duklu, ak by niekomu bolo 60 km málo 😉 ). Trasa prechádza cez Idčianske sedlo, chatu Lajoškachatu Jahodná a v závere schádza do Bankova. Na Hornom Bankove v Bistre BANKOV sa koná vyhodnotenie pochodu, následne treba už len dôjsť do Košíc.

Súčasťou podujatia sú aj kratšie trasy s dĺžkou 40 km, 35 km, 30 km, 25 km, 10 km a "Kočíková trasa".

Bližšie a konkrétne údaje  podujatí sú na konkrétnej aktuálnej pozvánke.
 

MAGNEZITÁRSKA 60-ka je určená širokému okruhu milovníkov prírody, ktorí za ňou chodia z celého Slovenska, ale aj spoza hraníc. Udržiavaná tradiícia vznikla v r. 1977. Na začiatku to boli len pešie trasy a to Krompachy - Krompašský vrch - Gelnica - Cenderling, alebo Perlová dolina na pod Kojšovskú hoľu na chatu Erika a odťiaľ dole do Zlatej Idky, alebo plnou trasou cez chatu Lajošku (chata na Prednej Holici) a Jahodnú na Horným Bankov.

MAGNEZITÁRSKA 60 - FOTO ARCHÍV

 

Žiaľ foto z trasy nik nedodáva.

 

ŠK Magnezit Ferona

K STIAHNUTIU

 

 • TRASA "A"

  Krompachy žel. stanica - Plejsy - Gelnica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa – chata  Erika - ch.Lajoška  - Horný Bankov – Košice

 • TRASA "B"

  Gelnica žel. stanica - Cenderling - ch. Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov - Košice

 • TRASA "C"

  zastávka SAD  v Poproči - Biely kameň - ch. Erika - ďalej ako u trasy A

 • TRASA "D"

  konečná zastávka SAD  v  Zlatej Idke - chata Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov –  Košice

 • TRASA "E"

  Gelnica žel. stanica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa - chata Erika  - Zlatá  Idka

 • TRASA "F"

  ch. Jahodná - Horný Bankov - Košice;  Vyhodnotenie: Horný Bankov - BISTRO

42. ročník šesdesiatky, (4.5.2019)

vlastne prebehol v daždivom počasí, nebolo horúco a dokonca ani teplo, takže sa ho zúčastnili naozaj tí odolní. Myslím tých na trasách. No užili si to, to ti poviem a podľa výzoru by sa dalo usudzovať, že niektorí absolvovali aj nejaké preliezačky v nejakých poblízkych jaskyniach. To cyklisti sa takto bahnili.  

Čvachtajúci účastníci boli náležite zaopatrení, najmä čo sa týka doplnenia stratenej energie s výrazným dopytom po chuťovkách domácej výroby, zhotovených priamo v cieli, ktorým neodolal hádam nik. Obzvlášť dominovala

košická treska, čo jedla sa dneska. 

Dievčatá a chlapci dík za pohostenie. Tiež som si zamaškrtil.

Dík všetkým za účasť, za prípravu a priebeh. 

Nik cestou nebol pohrešovaný.

 

Jeden zo zakladateľov tradície 

Vlado Čuchran, horami.sk

 

 
2019-05-04 Magnezitárska 60 - foto https://www.zonerama.com/Link/Album/5281538

Základné propozície

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

Klubom Slovenských Turistov

a

  Klubom Turistov Mesta Košíc

 

ORGANIZUJE PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY

MAGNEZITÁRSKU 60-ku

 z  Krompách  do  Košíc

(ale aj iné trasy)

 

Pochod  IVV  ( Internationaler  Volkssportverband – Medzinárodná org. pre ľudový šport )

 

TRASY  PEŠIE - A, B, C, D, E, F, G; Doporučené turistické mapy VKÚ č. 136  a  115

A - 60 km, 2270 m prevýšenie

Popis trasy: Krompachy žel. stanica - Plejsy - Gelnica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa – chata  Erika - ch.Lajoška  - Horný Bankov – Košice;

Vyhodnotenie: Horný Bankov

Uložená trasa z Hikeplannera:

Výsledky vyhľadávania

stúpanie 2271 m klesanie 2401 m
vzdialenosť 57.9 km čas 15:29

Krompachy, stanica (370)

modrá značka -  4.7km hore: 454m dolu: 54m 1:32

Plejsy, chaty (770)

modrá značka -  0.8km hore: 105m dolu: 0m 0:19

Plejsy - priehyba (875)

červená značka -  0.4km hore: 25m dolu: 0m 0:07

S. pod Krompašským vrchom (900)

modrá značka -  8.3km hore: 135m dolu: 680m 2:05

Gelnica, centrum (355)

žltá značka -  1.6km hore: 5m dolu: 15m 0:23

Gelnica, vlak (345)

modrá značka -  6.4km hore: 450m dolu: 155m 1:53

Strieborná (640)

červená značka -  8.9km hore: 730m dolu: 124m 2:42

Kojšovská hoľa (1246)

žltá značka -  1.4km hore: 0m dolu: 106m 0:20

Ch. Erika (1140)

červená značka -  1.4km hore: 30m dolu: 100m 0:22

Golgota (1070)

červená značka -  4.2km hore: 50m dolu: 170m 1:01

Idčianske s. (950)

červená značka -  0.9km hore: 47m dolu: 0m 0:14

Odb. k vyhl. Loreley (997)

červená značka -  3.6km hore: 50m dolu: 157m 0:52

Ch. Lajoška (890)

červená značka -  1.5km hore: 0m dolu: 115m 0:21

Pišiverka (775)

červená značka -  3.4km hore: 45m dolu: 240m 0:50

Ch. Jahodná (580)

červená značka -  4.9km hore: 90m dolu: 150m 1:11

S. pod Kamenným hrbom (520)

červená značka -  5.5km hore: 55m dolu: 335m 1:20

Košice, Čermeľ (240)

(nahodené až po Čermeľ ako bod)

 

B - 40 km, 1440 m prevýšenie

Popis trasy: Gelnica žel. stanica - Cenderling - ch. Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov - Košice;

Vyhodnotenie:  ako u trasy A;

 

C - 35 km, 1250 m prevýšenie

(doporučené pre záujemcov z Moldavy, Rudníka, Jasova, Poproča, ale aj z … )

Popis trasy: zastávka SAD  v Poproči - Biely kameň - ch. Erika - ďalej ako u trasy A;

 

D - 30 km, 950 m prevýšenie

Popis trasy: konečná zastávka SAD  v  Zlatej Idke - chata Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov –  Košice;

Vyhodnotenie: ako u trasy A;

 

E - 25 km, 1220 m prevýšenie

Popis trasy : Gelnica žel. stanica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa - chata Erika  - Zlatá  Idka

Vyhodnotenie: chata Erika;

 

F - 10 km, 150 m prevýšenie

Prezentácia : v cieli

Popis trasy : ch. Jahodná - Horný Bankov - Košice;  Vyhodnotenie: Horný Bankov - BISTRO

Doprava tam : doporučená  MHD č. 14

 

G - „ Kočíková trasa „

Zo sídliska do prírody v okolí Horného Bankova je určená pre tých, čo si nevybrali z ponúkaných trás, hlavne pre rodiny s malými deťmi a starších turistov .

Trasa a doprava : podľa vlastného výberu, na Horný Bankov sa doručuje MHD č. 14

 

TRASY  CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať na, treba však dodržať časy kontrol a byť ohľaduplný voči peším turistom.

Prezentácia : ako u peších trás. Na trasu A je možné sa zaprezentovať po individuálnom štarte

 

Na Hornom Bankove - BISTRO Bankov č. 14  bude  turistická   TOMBOLA  a  možnosť  občerstvenia  v  bistre.

 

RUDOHORSKÁ 100

 

Rudohorská stovka je 100 km diaľkový pochod na východe Slovenska. Koná sa v júni vo Volovských vrchoch. Toto podujatie organizuje ŠK Magnezit Ferona Košice.

Tento pochod "odštartoval" v roku 1981 a je určený výkonnejším turistom - domácim a zahraničným diaľkoplazom. Súčasťou podujatia je aj Rudohorská polstovka s parametrami trasy 50 km / +1736 m.

Rudohorská stovka je súčasťou plnenia Slovenského Superdiaľkoplaza (SSD).

 

(s tou bodkovanou čelenkou na pozadí mi je povedomý, len si nespomeniem…)(…som to ja v r. 1982)

 

RUDOHORSKÁ 100-VKA


Archív

https://horami.sk/na-hory/podujatia-kalendar-pozvanky-archiv/archiv-podujati/#rudohorsk%C3%A1

 

🙂 Diaľkoplaz – diaľkoplazecká stupnica spokojnosti  🙂

Prvé štádium spokojnosti

Po dosiahnutí cieľa chodí tento vyznávač dlhých trás po okrajoch topánok, má náplaste na chodidlách, po sedení nadobúda tvar stoličky, schody zdoláva zásadne vedľa zábradlia, má víťazoslávne pohľady. Je samostatný. Na druhý deň musí byť nedeľa.

Druhé štádium spokojnosti

Po dôjdení do cieľa chôdza vyznávača diaľkochodeckých túr pripomína kráčajúci bager, či tyranosaura s tráviacimi ťažkosťami. Chôdza je široká vďaka zapareniu intímnych častí tela, úmerne sa rozrástli náplaste na chodidlách, pribudli aj na kolenách. Nesadá a ak, tak zásadne vedľa zábradlia či stĺpa. Schody zásadne odmieta, používa výťahy v budovách aj na prvé poschodie, využíva invalidné plošiny. Na druhý deň musí byť sobota, na tretí nedeľa.

Tretie štádium spokojnosti

O chôdzi sa už nedá hovoriť. Ide o stotožnenie názvu podujatia a fyzického prejavu. Ide o dômyselné premiestňovanie hmoty tela za pomoci všetkých svalových skupín, najmä za pomoci mimických svalov na tvári, kde každý presun dopredu je sprevádzaný inou formou úškľabku, za zvukového doprovodu zhora, nezriedka aj zdola.

Premiestňovanie tela je širokorozchodné, následkom štípajúcich zaparenín a ošúchaných častí tela v intímnejších oblastiach, ale aj inde. Náplaste už majú vrstvy a pribúdajú a najneočakávanejších miestach najmä na rukách a hlave. Príliš nepomáhajú. Absolvent diaľkoplazeckého prechodu pozná len státie a ležanie. Sadá len pod dohľadom ostatných zdravých a vstáva zásadne s ich pomocou. Vôbec nie je samostatný. Pohľad do blba svedčí o budúcej dlhšej absencii na diaľkoplazeckom pochode. Na druhý deň musí byť sobota, na tretí nedeľa, na pondelok si berie dovolenku. Nie je s nim do reči a už vôbec nie o nejakej turistike.

https://horami-sk.blogspot.com/2018/06/dialkoplaz-dialkoplazecka-stupnica.html

RUDOHORSKÁ 100-VKA MAGNETKY, LOGÁ


Základné propozície

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

 

Organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky

nonstop horský pochod pre diaľkoplazov

RUDOHORSKÚ 100-vku

z  Rožňavy  do  Košíc

Dĺžka pešej trasy: 100 km,  3705 m  prevýšenie

Termíny: jún

Popis trasy: Rožňava 314 m nad morom ( m ) - Čučma 391 m - ch. pod Volovcom - Skalisko 1293 m - Úhornianske s. 999 m - Pipitka 1225 m – Štóske sedlo,  kaplnka sv. Márie 798 m - Kloptaň 1153 m - ch. Erika 1150 m - Idčianske s. 954 m - ch. Jahodná 580 m - Hor. Bankov 400 m - Košice 210 m;  na Skalisko po zelenej turistickej značke, od Skaliska po červenej značke

RUDOHORSKÚ   1/2 100-vku

zo  Štós-kúpele  do  Košíc

Dĺžka pešej trasy: 50 km,  1736 m  prevýšenie

 

Popis trasy: Štóske sedlo, kaplnka sv. Márie – ďalej ako Rudohorská 100-vka  na Horný Bankov po červenej turistickej značke

                        RUDOHORSKÚ  DESINU       

v  okolí  Horného  Bankova

Trasa  v okolí Bankova. Pre tých, čo dlhé pochody neznášajú alebo čakajú na svojich partnerov zo 100-vky  a  50-ky.

CIEĽ: 100 km a 50 km  Košice - štadión Lokomotívy ;   DESINA - Horný Bankov BISTRO

VYHODNOTENIE: všetky  trasy  Košice - Horný Bankov BISTRO Bankov č. 14

 

 

6 - HODINOVKA

PREPAD VLÁČIKA

Prepad vláčika je tradičným westernovým predstavením poriadané Westernovým akčným divadlom pri príležitistosti otvorenia Detskej želežničky v Košiciach v Čermeľskom údolí na 1. mája. 

 

PREPAD VLÁČIKA V ČERMELI

TÝŽDEŇ MOBILITY,

CEZ  MESTO DO LESA

Boli sme mestom Košice vyzvaní, pomôcť s organizovaním týždňa mobility. "Narýchlo nám urobte športovú časť." 

Zrobili sme, zorganizovali, pritiahli najmä mládež, no zástupcovia mesta sa ani neukázali. Tuším mesto nerobilo mobilite žiadnu reklamu a neviem, či vôbec bola vtedy aj MHD zdarma. Formálne zapojenie sa mesta do celosvetového hnutia, samozrejme neviedlo k myšlienkam riešenia alternatív dopravy.

Písal sa r.  2014.

TÝŽDEŇ MOBILITY MESTA KOŠICE

PUNTOVAČKA

K vytvorenieu tohoto podujatia ma viedla myšlienka, vtiahúť ľudí prevažne z Košíc ku prvotnému spoznávaniu svojho okolia, ku turistickým stretávkam a tvorbe nových priateľstiev, aktivít v prírode.

 

PUnTOVAČKA


PUnTOVAČKA

Reklama na PUnTOVKUAko to vzniklo

Chcenie pozvať ľudí z Košíc a okolia, ma primälo k myšlienke, umožniť mnohým obyvateľom tohto mesta spoznať svoje okolie, nových ľudí a spojiť to v atmosfére kamarátstva a priateľstva aj s niečím poučným, kultúrnym, športovo zdraviu prospešným, či prospešným prírode a okoliu. 

viac

LUNOSPLN

Vlastne Lunospln bol voľným pokračovaním našich astronomických výletov do oblasti Kavečian. Chcel som ukázať ľuďom civilizovaným a svetaznalým, že existuje aj iný svet, než svet plný komercie, reklám.  Na pozadí je foto z krstenia pri kapličke nad Kavečanami prvej turistickej mapy Mesiaca, čo som vytvoril aby som rozšíril sieť turistických trás pre širokú verejnosť. 🙂   

 

LYŽIARSKA 40

Hádam prvý a žiaľ aj posledný ročník bežkových pretekov na Hrešnej nad Košicami. Škoda.

 

ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA

Tradičné zimné stretnutia košických a okolitých turistov. Občas ošemetné organizačné situácie a akoby to boli utajované podujatia. Škoda. Snažil som sa, doniesol som sponzorov, vybavoval, organizoval, fotil ako obyčajne a snáď bolo aj veselo.  

V r. 2019 si na mňa turisti už nespomenuli... 

 

MZZT KE - OKOLIE - (ZIMNÝ ZRAZ KOŠICE A OKOLIE

BEH PRE LABKY

Chválihodný charitatívny pretek, beh po svojich aj pre psíkov. Psíky, dospeláci, detičky, spolu a veselo.