chvíľu počkaj...

ARCHÍV PODUJATÍ

Podujatia - archív z verejných podujatí 

Prvý Bikertest

údaje o trase

mapa

Dĺžka trasy: 2300 m, prevýšenie 200 m

Profil podľa OMA:

šusterovka bikertest1

Generovaný profil podľa G. Earth: 

bikertest profil z Earthu

bikertest mapka earth

Poznámka: autor nemôže za nepresnosti gps techniky. Vidieť, ako sa líšia rozličné gps zdroje. Earth .kmz súbor bol snímaný pravdepodobne menej citlivým prístrojom vykazuje viac kľučiek, zapríčinených zníženou citlivosťou signálu a odrazom v lese.

Stiahni si nasledujúci súbor z úložišťa - zobrazí sa ti v náhľade máp a následne si ho môžeš ikonkou vpravo hore stiahnúť a zobraziť v Google Earth (ak máš nainštalovaný G. Earth trasa v 3D)

VÝSLEDKY JAR 2019

 


LESNÝ BEH STATOČNÝCH

BEH STATOČNÝCH KYSAK - HREŠNÁ

MAGNEZITÁRSKA 60

MAGNEZITÁRSKA 60

 

ŠK Magnezit Ferona

Magnezitárska 60-ka

Magnezitárska 60-ka je diaľkový horský turistický pochod vo Volovských vrchoch, ktorého hlavným organizátorom je Športklub Magnezit Ferona Košice. Podujatie je organizované pri príležitosti osláv dňa mesta Košice v spolupráci s KST a Klubom Turistov Mesta Košíc.

Hlavná ( najdlhšia ) trasa Magnezitárskej 60-ky začína v Krompachoch na železničnej stanici, kde  sa  koná  ranná prezentácia. Z Krompách trasa začína stúpať po modrej turistickej značke smerom k lyžiarskemu stredisku Plejsy. Za Plejsami sa trasa krátko napája na červenú značku a zo Sedla pod Krompašským vrchom klesá opäť po modrej značke do Gelnice. Po krátkom úseku cez mesto Gelnica ( žltá značka vedúca popri Hnilci ) trasa opäť prechádza na modrú značku a mieri do Perlovej doliny, odkiaľ stúpa k rázcestiu Strieborná. Tu odbáča vpravo na červenú turistickú značku, ktorá stúpa až na vrchol Kojšovskej hole - najvyššie položenému bodu na trase pochodu s nadmorskou výškou 1246 m a krásnym kruhovým výhľadom. 

Z vrcholu trasa schádza po žltej značke k chate Erika, kde sa napája na červenú turistickú značku - súčasť Cesty hrdinov SNP, ktorá vedie až do košického Čermeľa (alebo na Duklu, ak by niekomu bolo 60 km málo ;-) ). Trasa prechádza cez Idčianske sedlo, chatu Lajoškachatu Jahodná a v závere schádza do Bankova. Na Hornom Bankove v Bistre BANKOV sa koná vyhodnotenie pochodu, následne treba už len dôjsť do Košíc.

Súčasťou podujatia sú aj kratšie trasy s dĺžkou 40 km, 35 km, 30 km, 25 km, 10 km a "Kočíková trasa".

Bližšie a konkrétne údaje  podujatí sú na konkrétnej aktuálnej pozvánke.
 

Základné propozície

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

Klubom Slovenských Turistov

a

  Klubom Turistov Mesta Košíc

 

ORGANIZUJE PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY

MAGNEZITÁRSKU 60-ku

 z  Krompách  do  Košíc

(ale aj iné trasy)

 

Pochod  IVV  ( Internationaler  Volkssportverband – Medzinárodná org. pre ľudový šport )

 

TRASY  PEŠIE - A, B, C, D, E, F, G; Doporučené turistické mapy VKÚ č. 136  a  115

A - 60 km, 2270 m prevýšenie

Popis trasy: Krompachy žel. stanica - Plejsy - Gelnica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa – chata  Erika - ch.Lajoška  - Horný Bankov – Košice;

Vyhodnotenie: Horný Bankov

magnezitárska 60 trasa A.pdf (825 kB)

magnezit 60A.gpx (7,1 kB) pozor je orientačná, nie je záznamom stopy v teréne

Uložená trasa z Hikeplannera

Výsledky vyhľadávania

stúpanie 2271 m klesanie 2401 m
vzdialenosť 57.9 km čas 15:29

Krompachy, stanica (370)

modrá značka -  4.7km hore: 454m dolu: 54m 1:32

Plejsy, chaty (770)

modrá značka -  0.8km hore: 105m dolu: 0m 0:19

Plejsy - priehyba (875)

červená značka -  0.4km hore: 25m dolu: 0m 0:07

S. pod Krompašským vrchom (900)

modrá značka -  8.3km hore: 135m dolu: 680m 2:05

Gelnica, centrum (355)

žltá značka -  1.6km hore: 5m dolu: 15m 0:23

Gelnica, vlak (345)

modrá značka -  6.4km hore: 450m dolu: 155m 1:53

Strieborná (640)

červená značka -  8.9km hore: 730m dolu: 124m 2:42

Kojšovská hoľa (1246)

žltá značka -  1.4km hore: 0m dolu: 106m 0:20

Ch. Erika (1140)

červená značka -  1.4km hore: 30m dolu: 100m 0:22

Golgota (1070)

červená značka -  4.2km hore: 50m dolu: 170m 1:01

Idčianske s. (950)

červená značka -  0.9km hore: 47m dolu: 0m 0:14

Odb. k vyhl. Loreley (997)

červená značka -  3.6km hore: 50m dolu: 157m 0:52

Ch. Lajoška (890)

červená značka -  1.5km hore: 0m dolu: 115m 0:21

Pišiverka (775)

červená značka -  3.4km hore: 45m dolu: 240m 0:50

Ch. Jahodná (580)

červená značka -  4.9km hore: 90m dolu: 150m 1:11

S. pod Kamenným hrbom (520)

červená značka -  5.5km hore: 55m dolu: 335m 1:20

Košice, Čermeľ (240)

(nahodené až po Čermeľ ako bod)

magnezitárska 60 trasa A.pdf (825 kB)

 

B - 40 km, 1440 m prevýšenie

Popis trasy: Gelnica žel. stanica - Cenderling - ch. Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov - Košice;

Vyhodnotenie:  ako u trasy A;

magnezitárska 60 trasa B.pdf (1,1 MB)

 

C - 35 km, 1250 m prevýšenie

(doporučené pre záujemcov z Moldavy, Rudníka, Jasova, Poproča, ale aj z … )

Popis trasy: zastávka SAD  v Poproči - Biely kameň - ch. Erika - ďalej ako u trasy A;

magnezitárska 60 trasa C.pdf (1,1 MB)

 

D - 30 km, 950 m prevýšenie

Popis trasy: konečná zastávka SAD  v  Zlatej Idke - chata Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov –  Košice;

Vyhodnotenie: ako u trasy A;

magnezitárska 60 trasa D.pdf (854,8 kB)

 

E - 25 km, 1220 m prevýšenie

Popis trasy : Gelnica žel. stanica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa - chata Erika  - Zlatá  Idka

Vyhodnotenie: chata Erika;

magnezitárska 60 trasa E.pdf (872,7 kB)

 

F - 10 km, 150 m prevýšenie

Prezentácia : v cieli

Popis trasy : ch. Jahodná - Horný Bankov - Košice;  Vyhodnotenie: Horný Bankov - BISTRO

Doprava tam : doporučená  MHD č. 14

magnezitárska 60 trasa F.pdf (830,7 kB)

 

G - „ Kočíková trasa „

Zo sídliska do prírody v okolí Horného Bankova je určená pre tých, čo si nevybrali z ponúkaných trás, hlavne pre rodiny s malými deťmi a starších turistov .

Trasa a doprava : podľa vlastného výberu, na Horný Bankov sa doručuje MHD č. 14

 

TRASY  CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať na, treba však dodržať časy kontrol a byť ohľaduplný voči peším turistom.

Prezentácia : ako u peších trás. Na trasu A je možné sa zaprezentovať po individuálnom štarte

 

Na Hornom Bankove - BISTRO Bankov č. 14  bude  turistická   TOMBOLA  a  možnosť  občerstvenia  v  bistre.

 

RUDOHORSKÁ 100

RUDOHORSKÁ 100-VKA


Archív

http://horami.sk/na-hory/podujatia-kalendar-pozvanky-archiv/archiv-podujati/#rudohorsk%C3%A1

 

 

(s tou čelenkou mi je povedomý, len si nespomeniem…)

(…ja)

🙂 Diaľkoplaz – diaľkoplazecká stupnica spokojnosti  🙂

Prvé štádium spokojnosti

Po dosiahnutí cieľa chodí tento vyznávač dlhých trás po okrajoch topánok, má náplaste na chodidlách, po sedení nadobúda tvar stoličky, schody zdoláva zásadne vedľa zábradlia, má víťazoslávne pohľady. Je samostatný. Na druhý deň musí byť nedeľa.

Druhé štádium spokojnosti

Po dôjdení do cieľa chôdza vyznávača diaľkochodeckých túr pripomína kráčajúci bager, či tyranosaura s tráviacimi ťažkosťami. Chôdza je široká vďaka zapareniu intímnych častí tela, úmerne sa rozrástli náplaste na chodidlách, pribudli aj na kolenách. Nesadá a ak, tak zásadne vedľa zábradlia či stĺpa. Schody zásadne odmieta, používa výťahy v budovách aj na prvé poschodie, využíva invalidné plošiny. Na druhý deň musí byť sobota, na tretí nedeľa.

Tretie štádium spokojnosti

O chôdzi sa už nedá hovoriť. Ide o stotožnenie názvu podujatia a fyzického prejavu. Ide o dômyselné premiestňovanie hmoty tela za pomoci všetkých svalových skupín, najmä za pomoci mimických svalov na tvári, kde každý presun dopredu je sprevádzaný inou formou úškľabku, za zvukového doprovodu zhora, nezriedka aj zdola. Premiestňovanie tela je širokorozchodné následkom štípajúcich zaparenín a ošúchaných častí tela v intímnejších oblastiach, ale aj inde. Náplaste už majú vrstvy a pribúdajú na najneočakávanejších miestach najmä na rukách a hlave. Príliš nepomáhajú. Absolvent diaľkoplazeckého prechodu pozná len státie a ležanie. Sadá len pod dohľadom ostatných zdravých a vstáva zásadne s ich pomocou. Vôbec nie je samostatný. Pohľad do blba svedčí o budúcej dlhšej absencii na diaľkoplazeckom pochode. Na druhý deň musí byť sobota, na tretí nedeľa, na pondelok si berie dovolenku. Nie je s nim do reči a už vôbec nie o nejakej turistike.

https://horami-sk.blogspot.com/2018/06/dialkoplaz-dialkoplazecka-stupnica.html

  Rudohorská 100
 

Rudohorská stovka je 100 km diaľkový pochod na východe Slovenska. Koná sa v júni vo Volovských vrchoch. Toto podujatie organizuje ŠK Magnezit Ferona Košice.

Tento pochod "odštartoval" v roku 1981 a je určený výkonnejším turistom - domácim a zahraničným diaľkoplazom. Súčasťou podujatia je aj Rudohorská polstovka s parametrami trasy 50 km / +1736 m.

Rudohorská stovka je súčasťou plnenia Slovenského Superdiaľkoplaza (SSD).

 

Základné propozície

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

 

Organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky

nonstop horský pochod pre diaľkoplazov

RUDOHORSKÚ 100-vku

z  Rožňavy  do  Košíc

Dĺžka pešej trasy: 100 km,  3705 m  prevýšenie

Termíny: jún

Popis trasy: Rožňava 314 m nad morom ( m ) - Čučma 391 m - ch. pod Volovcom - Skalisko 1293 m - Úhornianske s. 999 m - Pipitka 1225 m – Štóske sedlo,  kaplnka sv. Márie 798 m - Kloptaň 1153 m - ch. Erika 1150 m - Idčianske s. 954 m - ch. Jahodná 580 m - Hor. Bankov 400 m - Košice 210 m;  na Skalisko po zelenej turistickej značke, od Skaliska po červenej značke

RUDOHORSKÚ   1/2 100-vku

zo  Štós-kúpele  do  Košíc

Dĺžka pešej trasy: 50 km,  1736 m  prevýšenie

 

Popis trasy: Štóske sedlo, kaplnka sv. Márie – ďalej ako Rudohorská 100-vka  na Horný Bankov po červenej turistickej značke

                        RUDOHORSKÚ  DESINU       

v  okolí  Horného  Bankova

Trasa  v okolí Bankova. Pre tých, čo dlhé pochody neznášajú alebo čakajú na svojich partnerov zo 100-vky  a  50-ky.

CIEĽ: 100 km a 50 km  Košice - štadión Lokomotívy ;   DESINA - Horný Bankov BISTRO

VYHODNOTENIE: všetky  trasy  Košice - Horný Bankov BISTRO Bankov č. 14

 

 

6 - HODINOVKA

PREPAD VLÁČIKA

PREPAD VLÁČIKA V ČERMELI

TÝŽDEŇ MOBILITY,

CEZ  MESTO DO LESA

TÝŽDEŇ MOBILITY MESTA KOŠICE

PUNTOVAČKA

PUnTOVAČKA


PUnTOVAČKA

Reklama na PUnTOVKUAko to vzniklo

Chcenie pozvať ľudí z Košíc a okolia, ma primälo k myšlienke, umožniť mnohým obyvateľom tohto mesta spoznať svoje okolie, nových ľudí a spojiť to v atmosfére kamarátstva a priateľstva aj s niečím poučným, kultúrnym, športovo zdraviu prospešným, či prospešným prírode a okoliu. 

viac

LUNOSPLN

LYŽIARSKA 40

ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA

MZZT KE - OKOLIE - (ZIMNÝ ZRAZ KOŠICE A OKOLIE