MINI geológia – CHARAKTERISTICKÉ HORNINY ZÁPADNÝCH KARPÁT A PANÓNSKEJ PANVY

9.11. 20174127x0

link

tektonické jednotky (podľa Vašša)
1. čelná priehlbina
2. flyšové pásmo
3. bradlové pásmo
4. jadrové pohoria
5. veporské pásmo
6. gemerské pásmo
7. Zemplínske vrchy
8. vnútrokarpatský paleogén (podtatranská skupina – dnešný názov)
9. vnútrohorské panvy a kotliny
10. neovulkanity
11. kvartér

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.