Mozgová mŕtvica

Málo známe, no život zachraňujúce tipy na prevenciu mozgovej mŕtvice

prevencia mozgovej mŕtvice

Mozgové príhody sa vyskytnú vtedy, keď sa naruší krvný prietok do mozgu. Sú v poradí štvrtou najvážnejšou príčinou smrti vo rozvinutých krajinách.

Prvé tri miesta zastupujú srdcové ochorenia, rakovina a chronické ochorenia nižších dýchacích ciest.

Mozgová príhoda zasahuje rovnako mužov, ako aj ženy. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí po 55. roku života.

Po mozgovej príhode sa niektorí ľudia úplne vyliečia. Pravda je však taká, že viac ako 2/3 ľudí, ktorí mozgovú porážku prežijú, ostanú istým spôsobom dlhodobo postihnutí.

Štatistík sa ale netreba obávať. Existujú totiž spôsoby, ako znížiť riziko tohto ochorenia. Ak vás zaujíma aké to sú, pokračujte v čítaní.

Najprv si v stručnosti vymenujeme všeobecne známe odporúčania ako porážkam predchádzať. V ďalšej časti sa potom zameráme na síce menej typické, no o nič menej dôležitejšie zásady prevencie.


Cievna mozgová príhoda vyžaduje liečbu do 3 hodín od vzniku príznakov

hlava - cievy

Za rok 2007 bolo v SR hlásených 21-tisíc mozgových porážok.

Mozgová porážka je ochorenie zapríčinené rýchlou stratou mozgových funkcií v určitej časti mozgu v dôsledku prasknutia alebo upchania niektorej mozgovej cievy, čo má za následok poškodenie okolitých nervových buniek.

Toto poškodenie je pri ischemickej cievnej mozgovej príhode zapríčinené nedostatočným prívodom kyslíka a živín do postihnutej oblasti mozgu.

Ak sa prietok krvi v postihnutej oblasti obnoví v priebehu niekoľkých minút, dochádza len k poruchám funkcie mozgového tkaniva, teda nemusí dôjsť k trvalému poškodeniu mozgového tkaniva. Pri dlhšie trvajúcej poruche dodávky kyslíka však dochádza k odumieraniu mozgových buniek, čo sa prejaví ako infarkt mozgu.

Pri mozgovom krvácaní (hemoragickej cievnej mozgovej príhode) vzniká poškodenie tlakom krvi prúdiacej z prasknutej cievy, ako i následným nedostatočným prívodom kyslíka a živín do postihnutej oblasti mozgu.

AKÉ SÚ RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY?


Ako neliečiť mozgovú príhodu


Centrálna mozgová príhoda = mozgová mŕtvica = iktus

je ochorenie zapríčinené rýchlou ložiskovitou stratou mozgových funkcií, kde príznaky pretrvávajú dlhšie ako 24 hodín alebo vedú k smrti, keď príčinou tohto stavu bola jedine cievna príčina. V praxi dochádza k prasknutiu alebo upchatiu niektorej mozgovej cievy, čo má priamy dôsledok na poškodenie okolitých mozgových buniek, ktoré sú alebo poškodené tlakom krvi prúdiacej z prasknutej cievy, tiež ako dôsledok nedostatočného okysličovania a nedostatok výživy dotknutých mozgových buniek alebo ako dôsledok dlhotrvajúcej nedokrvenosti (ischémii) ohraničeného okolia mozgových buniek.

Ľudský mozog tvorí len 2% z celkovej hmotnosti človeka, avšak pre svoju činnosť potrebuje až 20% z celkovej spotreby kyslíka potrebného pre celé ľudské telo. Pri poruche dodávky kyslíka pre mozgové bunky, dochádza najprv k poruchám funkcie mozgových buniek, ale nedochádza k ich odumretiu. Pri dlhšie trvajúcej poruche dodávky kyslíka pre mozgové bunky, dochádza k ich odumretiu, čo sa pre-javí ako infarkt mozgu, kde až 80% infarktov mozgu je zapríčinených práve ischemickými príhodami v mozgu.

Nové možnosti liečby akútnej cievnej mozgovej príhody

Nové možnosti liečby akútnej cievnej mozgovej príhody
Zdroj: bigstockphoto.com

I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód (I. KRaZM) v spolupráci s Neurologickou klinikou úspešne zaviedli do praxe život zachraňujúcu novú metódu odstraňovania trombov z mozgových ciev. Intrakraniálnu trombobektómiu v súčasnosti v SR vykonáva len Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP).

Na I. KRaZM vykonávame rádiologické vyšetrenia pre pacientov UNLP, DFN, VUSCH. Spektrum vyšetrení je veľmi široké od bežných rádiologických vyšetrení až vysoko špecializované CT, MR, AG vyšetrenia. Mesačne vyšetríme okolo 7 500 pacientov.


Pri mozgovej porážke rozhodujú sekundy, spoznajte ju včas!

Rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody je pomerne jednoduché. Čím skôr sa začne mŕtvica liečiť, tým väčšiu šancu na uzdravenie máte.
Ilustračná fotografia.


Čo je mozgová mŕtvica ?


Najbežnejší typ mozgovej mŕtvice (zodpovednej za 83 % všetkých cievnych mozgových príhod) je spôsobený prekážkou v krvnom prietoku, ktorá prerušuje dodávku nevyhnutného kyslíka a živín do mozgu (ischemická cievna mozgová príhoda). Ďalšiu príčinu mozgovej mŕtvice (zodpovednej za približne 17 % všetkých cievnych mozgových príhod) predstavuje prasknutie (ruptúra) krvných ciev prekrvujúcich mozog, čím dochádza k presakovaniu krvi do mozgu alebo jeho okolia (hemoragická cievna mozgová príhoda).

K tvorbe krvných zrazenín môže dôjsť kdekoľvek v tele, teda aj v tepnách, ktoré prekrvujú srdce, v dôsledku čoho vzniká srdcový infarkt. Ak ste už prekonali cievnu mozgovú príhodu, máte vyššie riziko prekonania ďalšej cievnej mozgovej príhody, ale aj srdcového infarktu. Bez kyslíka a živín nervové bunky v mozgu rýchle hynú. Keď sa tak udeje, časť tela ovládaná práve týmito nervovými bunkami takisto prestane správne fungovať. Následky môžu byť trvalé. Je preto dôležité konať rýchle v snahe minimalizovať dlhodobú fyzickú aj mentálnu nespôsobilosť. Mozog je veľmi zložitý orgán, s rôznymi oblasťami ovládajúcimi rozličné telesné funkcie. Preto následky cievnej mozgovej príhody závisia od lokalizácie zablokova- ného prietoku krvi v mozgu alebo od ložiska krvácania. Niekedy sú príznaky mierne alebo trvajú len veľmi krátko, napr. niekoľko minút alebo hodín. Tento stav sa označuje ako tranzitórny ischemický atak (TIA) alebo mozgová minipríhoda, ktorá podľa definície trvá menej ako 24 hodín a patrí medzi medicínske naliehavé stavy. TIA je mimoriadne silný varovný signál o tom, že mozog aktuálne trpí nedostatkom krvi a čochvíľa môže nasledovať skutočná mozgová mŕtvica. Po mozgovej mŕtvici alebo TIA je 25- až 40-percentná pravdepodobnosť výskytu ďalšej cievnej mozgovej príhody v najbližších piatich rokoch. Z toho vyplýva, že u pacientov s TIA treba počítať s vysokým rizikom recidivujúcej príhody, rovnako ako u pacientov s prekonanou mozgovou mŕtvicou, pričom obdobie najväčšieho rizika nasledujúcich príhod je v priebehu niekoľkých prvých týždňov.

Aké sú prejavy cievnej mozgovej príhody?

Najbežnejšími príznakmi sú náhly vznik:
– slabosti alebo stŕpnutia (znecitlivenia) tváre, rúk alebo nôh, najčastejšie na jednej strane tela
– rečových problémov alebo ťažkostí s porozumením reči;
– poruchy videnia na jedno alebo obe oči;
– problematickej chôdze, závratov, straty rovnováhy alebo koordinácie;
– silnej bolesti hlavy, bez evidentnej príčiny.


Kyselina listová v potravinách vraj znižuje riziko úmrtnosti

Umelé obohacovanie potravín kyselinou listovou môže znížiť počet úmrtí na srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu o tri až štyri percentá ročne. Výskumníci analyzovali úmrtia spôsobené …

BRATISLAVA 11. apríla (WN/SITA) – Umelé obohacovanie potravín kyselinou listovou môže znížiť počet úmrtí na srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu o tri až štyri percentá ročne. Výskumníci analyzovali úmrtia spôsobené srdcovým infarktom a cievnymi mozgovými príhodami u ľudí starších ako štyridsať rokov. Výskum zahŕňal obdobie pred zavedením povinného umelého obohacovania potravín kyselinou listovou – fortifikácie v USA a Kanade, teda obdobie rokov 1990 až 1997, ako aj roky po jeho zavedení – od roku 1988 do roku 2002. Výsledky svojich zistení následne porovnali s počtom úmrtí vo Veľkej Británii a Walese, kde fortifikácia potravín nie je povinná.


Význam správnej výživy pre pacientov po mozgovej mŕtvici

Je smutným faktom, že škody napáchané mozgovou mŕtvicou dokáže dnešná medicína liečiť len nepriamo a často nie príliš efektívne. O to dôležitejšie sú preto podporné opatrenia, ktoré umožňujú ľudskému organizmu, aby sa s následkami mozgovej príhody vyrovnal čo najrýchlejšie sám. Popri včasnej rehabilitácii tu hrá dôležitú úlohu predovšetkým správna výživa.


Atlas vitamínov

Navigácia podľa typu vitamínu: A-B | C-K
Vitamín A

Vitamín A

Z papyrusu pochádzajúceho z 2.tisícročia pred našim letopočtom sa dozvedáme, že vitamín A bol ľuďom známy (ajkeď nepriamo) už v starom Egypte. Liečili ním šeroslepotu. A to všetko za pomoci vývaru z teľacej pečene, ktorý kvapkali priamo do očí.

Vitamín B1

Vitamín B1

Tento vitamín bol…


Mozgová príhoda prichádza nečakane, no nie bez varovania

Mozgová príhoda prichádza nečakane, no nie bez varovania

Mnohí, aj keď si necítia ruku, majú stŕpnutú nohu, závrat či ovisnutý kútik úst, neberú tieto príznaky vážne. Ich nevšímavosť však môže mať ťažké, trvalé až tragické následky.


Cievna mozgová príhoda číha na každého šiesteho človeka

Pri príležitosti Svetového dňa cievnych mozgových príhod zorganizovalo vedenie  Neurobiologického ústavu SAV  v Košiciach tlačovú konferenciu.

Stretnutie s novinármi, ktoré sa uskutočnilo v stredu 26. októbra, otvorila riaditeľka Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.  Uviedla, že dôvodom na opätovné stretnutie sa s novinármi, je nielen Svetový deň cievnych mozgových príhod (World stroke day), ktorý pripadá na  29. októbra, ale aj ďalšie aktuálne udalosti. Medzi ne patrí blížiaci sa Týždeň vedy a techniky i otvorenie nového laboratória v NbÚ SAV.


 

Mozgová mŕtvica nás môže prekvapiť hocikedy

Na Slovensku ročne pribúda niekoľkosto mozgových príhod. Drvivá väčšina z nich má vysoký krvný tlak, ktorý si nelieči. Tretina pacientov s mozgovou príhodou v priebehu roka zomrie, tretine ostane viac-menej zdravotný postih a iba tretina sa po intenzívnom liečení a rehabilitácii vracia do života

Keď uprostred dovolenky herec Jean Paul Belmondo náhle zbledol a pocítil závratnú bolesť v hlave, správa o tejto cievnej mozgovej príhode obletela celý svet. Na tri dni mu ochrnula pravá časť tváre a stratil schopnosť hovoriť. Vyše sedemdesiatročný herec, ktorý dnes už opäť hrá, môže hovoriť o šťastí. Spevák Václav Neckář dostal mozgovú mŕtvicu uprostred nakrúcania. Hoci za život naspieval asi 500 piesní, v päťdesiatke sa musel znova učiť rozprávať a spoznávať pesničky, z ktorých sa mu postrácali písmenká. Na mozgovú príhodu každoročne zomrie asi päť miliónov ľudí a najmenej 15 miliónov ostáva ťažko či úplne invalidných.

Nedokážu sa sami najesť, umyť, obliecť, povedať zrozumiteľnú vetu.


 

horami.sk
Admin stránok. Pôvodne, staveb. technik, srdcom horal. Po mozg. mŕtvici 2015 invalid. Dôchodca 2018

Reklamy

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 • Upozornenie

  Články najlepšie nájdeš v rozbaľovacom menu podľa kategórie, alebo všetky v archíve.

  Čo je to Pinterest?

  Pinterest je vlastne nekonečná databáza inšpirácií, nápadov. Môžeš byť odberateľom, ale aj tvorcom svojich záujmových nástenok, kategórií. Nie je to žiaden Facebok a podobne. Vytvoríš si vlastné databázy nápadov.

 • Kategórie článkov
 • Najnovšie články
 • Najčítanejšie články
 • Kalendár zverejnení článkov
  október 2023
  Po Ut St Št Pi So Ne
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • AUTORI PRIDANÝCH ČLÁNKOV
 • Archív článkov
 • Najnovšie komentáre spolu
 • Meta