Magnezitárska 60 -2018

18.4. 20183233x0 Komentárov

archív, profily a všeobecné info

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

pri  príležitosti  osláv  Dňa  mesta  Košice   

 

v spolupráci s

 

Klubom Slovenských Turistov

a

  Klubom Turistov Mesta Košíc

 

ORGANIZUJE PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY

dňa  5. mája  2018

  1. MAGNEZITÁRSKU 60-ku

 z  Krompách  do  Košíc

 

Pochod  IVV  ( Internationaler  Volkssportverband – Medzinárodná org. pre ľudový šport )

 

TRASY  PEŠIE – A, B, C, D, E, F, G; Doporučené turistické mapy VKÚ č. 136  a  115

 

A – 60 km, 2270 m prevýšenie

 Prezentácia : Krompachy  železničná stanica  od 5.30 – 6.30 hod.

 Popis trasy: Krompachy žel. stanica – Plejsy – Gelnica – Perlová dolina – Kojšovská hoľa – chata

Erika – ch.Lajoška  – Horný Bankov – Košice; Vyhodnotenie: Horný Bankov

 

B – 40 km, 1440 m prevýšenie

 Prezentácia : Gelnica ( rýchliková stanica ŽSR )  od 7.00 – 9.30 hod.

 Popis trasy : Gelnica žel. stanica – Cenderling – ch. Erika – ch. Lajoška – Horný Bankov – Košice;

Vyhodnotenie:  ako u trasy A;

 

C – 35 km, 1250 m prevýšenie

( doporučené pre záujemcov z Moldavy, Rudníka, Jasova, Poproča, ale aj z … )

 Prezentácia : chata Erika od 8.30 – 11.00 hod.

 Popis trasy : zastávka SAD  v Poproči – Biely kameň – ch. Erika – ďalej ako u trasy A;

 

D – 30 km, 950 m prevýšenie

 Prezentácia : chata Erika od 8.30 – 11.00 hod.

 Popis trasy : konečná zastávka SAD  v  Zlatej Idke – chata Erika – ch. Lajoška – Horný Bankov –

Košice; Vyhodnotenie: ako u trasy A;

 

E – 25 km, 1220 m prevýšenie

 Prezentácia : Gelnica ( rýchliková stanica ŽSR ) od 7.00 – 10.30 hod.

 Popis trasy : Gelnica žel. stanica – Perlová dolina – Kojšovská hoľa – chata Erika  – Zlatá  Idka

 Vyhodnotenie: chata Erika;

 

F – 10 km, 150 m prevýšenie

 Prezentácia : v cieli

 Popis trasy : ch. Jahodná – Horný Bankov – Košice;  Vyhodnotenie: Horný Bankov – BISTRO

Doprava tam : doporučená  MHD č. 14

 

G – „ Kočíková trasa „ Zo sídliska do prírody v okolí Horného Bankova je určená

pre tých, čo si nevybrali z ponúkaných trás, hlavne pre rodiny s malými deťmi a starších turistov .

 Prezentácia a vyhodnotenie : Horný Bankov – BISTRO Bankov č. 14  od 15.00 -18.00 hod.

 Trasa a doprava : podľa vlastného výberu, na Horný Bankov sa doručuje MHD č. 14

 

 

TRASY  CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať na                        , treba však dodržať časy kontrol

a byť ohľaduplný voči peším turistom. Link http://www.cykloserver.cz/f/dd91218839/

 Prezentácia : ako u peších trás. Na trasu A je možné sa zaprezentovať po individuálnom štarte

( v Krompachoch )  v Gelnici od 7.00 – 10.30 hod..

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK : trasy  A  až  E  – 3,- €; trasy  F  a  G  – 2,- €; dôchodcovia

a deti do 16 rokov  všetky  trasy  1,- €. Turisti nad 70 rokov  všetky trasy bezplatne.

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA JEDNOTLIVÝCH KONTROL :

 

Gelnica, rýchliková stanica ŽSR  7.00 – 10.30 hod.

Ch. Erika   8.30 – 15.00 hod.

Horný Bankov – BISTRO    15.00 – 21.00 hod.

 

Pre každého je pripravené občerstvenie, odznak, účastnícky list. Pamätná vlajka čaká na

každého, kto príde 5., 10. alebo 15. krát, bez ohľadu na absolvované dĺžky trás a náväznosť

ročníkov.  Za  25  účastí  prekvapenie.

 

Na Hornom Bankove – BISTRO Bankov č. 14  bude  turisticá   TOMBOLA  a  možnosť  občerstvenia  v  bistre.

 

 

INFORMÁCIE :  Ing. Štefan KUIŠ,  Športklub Magnezit Ferona,  Ždiarska 21, 040 12 Košice;

č.t.: 00421 905/ 506 764; e-mail: turistakuko@netkosice.sk;

www.magnezitferona.info;  www.horami.sk

 

  1. MAGNEZITÁRSKA 60-ka sa uskutoční  4. mája  2019 .

 

    

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *