logo-kst-far300KLUBOVÉ INFORMÁCIE KST (KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV)

Aktuálne info zo stránok KST (Klub Slovenských Turistov)

RSS

Kluby, ktoré majú svoje web stránky, na nich články RSS, poskytujú tak ich prostredníctvom priame informácie o svojej činnosti. Nachádzajú sa tam spravidla informácie o ich plánovaných podujatiach, pozvánky na ne, ale aj zážitky, foto, videá zo zrealizovaných podujatí, túr. To všetko samozrejme podľa obsahu tej-ktorej stránky. Obsah článkov, príspevkov z týchto stránok sa dajú RSS systémom zdieľať na iných stránkach. Na týchto stránkach sú takéto informácie pohromade.

Klub Slovenských turistov (KST) - azda najväčšie združenie športovcov venované rozličným formám turistiky.