chvíľu počkaj...

logo-kst-far300ZOZNAM ODBOROV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

Klub Slovenských turistov (KST) - azda najväčšie združenie športovcov venované rozličným formám turistiky. V zozname sú kluby a ak  majú stránky a na nich RSS kanály sú tu. 

podľa: http://www.kst.sk/index.php/o-nas/odbory-kluby-kst-organizacia-37 

RSS

Kluby, ktoré majú svoje web stránky, na nich články RSS, poskytujú tak ich prostredníctvom priame informácie o svojej činnosti. Nachádzajú sa tam spravidla informácie o ich plánovaných podujatiach, pozvánky na ne, ale aj zážitky, foto, videá zo zrealizovaných podujatí, túr. To všetko samozrejme podľa obsahu tej-ktorej stránky. Obsah článkov, príspevkov z týchto stránok sa dajú RSS systémom zdieľať na iných stránkach. Na týchto stránkach sú takéto informácie pohromade.

RSS

Kluby KST sú zatriedené do jednotlivých územných skupín. Sú tu skupiny a kluby podľa stavu http://www.kst.sk/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=101

Zostavil som vlastne po detektívnej práci zoznam klubov turistov na Slovensku. Nie, žeby neexistoval zoznam, viď vyššie, ale chcel som priradiť aj základnú webku oddielov a snažil som sa sprostredkovať informácie o dianí v oddieloch cez RSS (https://horami.sk/zoznam-oddielov-ktore-maju-rss-na-ich-sledovanie/) ako priame aktuálne informácie od ich autorských stránok. Nájsť a priradiť stránku ku oddielu, identifikovať oddiel, či stránku koho vlastne je a priradiť ku číslu v KST zozname, keď sa priplietali podobné názvy, riešiť RSS kanál stránok, ktoré k tomu nie sú prispôsobené, bolo obtiažne. Čo sa podarilo je tu.

KALENDÁR PODUJATÍ

KALENDÁRE TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST A INÝCH ORGANIZÁTOROV

tento kalendár môžeš odoberať.

V r. 2020 som nenaplňal údaje vzhľadom k nepochopeniu turistov tohoto systému. Info však majú na:

REZERVÁCIE

Booking.com