Cievne mozgové príhody – nové detské choroby?

4.1. 20174702x0

Cievne mozgové príhody – nové detské choroby?

Chlapec pracuje v noci na počítačiBohužiaľ chladné čísla hodnoverne odrážajú skutočný stav. Podobne ho už niekoľko rokov pozorujú zdravotníci. Okrem nárastu detskej obezity sa u detí objavujú čoraz častejšie ťažkosti s krvným tlakom, s poruchami srdcového rytmu. Taktiež s metabolickými chorobami i nervovými a psychiatrickými ochoreniami.

Do neurologických a psychiatrických ambulancii najčastejšie privádzajú rodičia deti pre nové detské choroby – problémy s poruchami pozornosti (tzv. ADHD a príbuzné ochorenia), depresiami, poruchami chrbtice a tiež s psychosomatickými ťažkosťami. Samostatnou kapitolou sú prípady epileptických záchvatov po požití psychoaktívnych látok alebo alkoholu a cievne mozgové príhody.

A s čoraz vyššou frekvenciou sa medzi novými detskými chorobami objavujú i cievne mozgové príhody. Neurológovia po celom svete pozorujú nárast mozgových príhod u mladých ľudí. Najmä u dievčat a mladých žien berúcich hormonálnu antikoncepiu a u oboch pohlaví v mladom veku najmä ťažko obéznych a u užívateľov stimulujúcich látok (povolených i zakázaných – teda drog).

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.