Kategória: 301 RR Banská Bystrica

301010 KST Kremnička

301010 KST Kremnička, hlavaty.milan@mail.t-com.sk

Celý článok

301040 KST TOMO Brezno

301040 KST TOMO Brezno, kollar.elienka@gmail.com http://ozkst-tomo.blogspot.com/ RSS Feed Widget

Celý článok

301033 KST Vibrama Malachov

301033 KST Vibrama Malachov, vibrama@vibrama.sk

Celý článok

301006 KST pri TJ Vatra

301006 KST pri TJ Vatra, puhrik@azet.sk

Celý článok

301047 Gindurka Pohorelská Maša

301047 Gindurka Pohorelská Maša, janosulej@gmail.com

Celý článok

301039 KST Družstevník Jasenie

301039 KST Družstevník Jasenie, obec.jasenie@stonline.sk

Celý článok

301037 Turista Horné Pršany

301037 Turista Horné Pršany, vladimir.potocky@gmail.com

Celý článok

301027 Baník Špania Dolina

301027 Baník Špania Dolina, szpb-bb@mail.t-com.sk http://www.spaniadolina.sk/spolky/klub-slovenskych-turistov-banik/ RSS Feed Widget

Celý článok

301001 KST Lokomotíva Banská Bystrica

301001 KST Lokomotíva Banská Bystrica, turistika.loko.bb@stonline.sk

Celý článok

301025 KST Elán Banská Bystrica

301025 KST Elán Banská Bystrica, jan.kmec@bkservice.info http://turisti-elan-bb.blogspot.com/ RSS Feed Widget

Celý článok

301049 Ondrobrus Brusno

301049 Ondrobus Brusno, zkubus@gmail.com https://ondrobrus.webnode.sk/ RSS Feed Widget

Celý článok