Aké mesto si predstavujem?

7.6. 20183207x0

Mesto pre všetkých, vľúdne na pohľad, bez gigantománie, ohľaduplné ku obyvateľom, prírode, polyfunkčné a fungujúce pre občana, chápavé a ústretové, chrániace pamiatky a výsledky práce minulých generácií, zelené plné zdravého života, kde zeleň je súčasťou života a architektúry, nie stafážou vytisnutou na okraj záujmu a len ozdobou a vyvažujúcim kompozičným doplnkom na prázdnom architektonickom výkrese a vizualizácií, detsky hravé, nie prísne zamračené a plné nebezpečia divokých križovatiek, kde sa stratím, plné šťastných bytostí, nekonfliktné z hľadiska vzájomných vzťahov, ale aj dopravy, rekreácie, výroby, plné možností na vzdelávanie, na služby, málo byrokratické, ohľaduplné a ústretové pre všetky vrstvy obyvateľstva aj hendikepovanej, kde každý má šancu a právo na kvalitný život, miesto s rozihranou architektúrou a akcentom ku ekologickým riešeniam, úspešné vo vzdelávacej úrovni, servisných službách občanom, s dobrým hospodárením, neodkázané na dotácie a fondy, úspešné v dosiahnutí zdravotného stavu populácie, kde je postarané o kvalitu života už tým, že sa vytvoria zdravé životné podmienky, aby sa znižovala úmrtnosť a chorobnosť, najmä civilizačnými vplyvmi, mestom s podporou športu a zdravého pohybu, tvorbou športových a rekreačných plôch, nielen pre kluby, ale pre širokú verejnosť, aby sa tieto plochy neredukovali zahusťovanou výstavbou, parkoviskami, spevnenými plochami, aby sme mali dostatok zelených listov stromov, nie na prídel, čo nám tu tvoria naše pľúca, aby vode, z ktorej pochádzame bola venovaná prioritná potreba a nestala sa len úžitkovou tekutinou na spláchnutie saponátov z plechových miláčikov a následne tí poniže z toho dôvodu o pitnú vodu prišli, aby sme ju použili tam, kde jej príroda nadelila úlohu a nepoužívali ju na preplach stále väčších a väčších potrubí, čo nám odvodňujú územia, čo následne občas aj polievame dovezenou vodou a následne nezvyšovali nábrežia rieky, vybrežovanie neriešili výrubom nábrežného porastu, ale vedeli znížiť umelo zvýšený prietok rieky, tú sme nezabetónovali, ako dáky válov, kanál, z čoho tam zanikol život, aby nám slúžili odborníci, čo uvedené záležitosti chápu a neboli to len prospechári v politických tričkách, želám si mesto, kde včera bolo horšie, ako bude zajtra.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.