Ako spoznať mozgovú príhodu a ako postupovať…

4.1. 201710476x0

Ako spoznať mozgovú príhodu a ako postupovať…

Príznaky cievnej mozgovej príhody (porážky)

  • porucha vedomia
  • náhle vzniknutá nevoľnosť, zvracanie, točenie hlavy
  • náhle alebo postupne vzniknutá porucha hybnosti polovice tela, jednej končatiny alebo náhla nemožnosť rozprávať, asymetria tváre
  • pokles kútika úst, nezreteľná reč
  • strata citlivosti na polovici tela
  • porucha rovnováhy, nemožnosť postaviť sa alebo rovno kráčať
  • prechodná porucha videnia (občasné zatmenia pred očami, alebo niekoľkosekundová strata zraku)
  • epileptický záchvat u človeka, ktorý nemá ani nikdy nebol liečený na epilepsiu
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.