TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE

http://www.rraza.sk/lmf_03.htm

TURISTICKÉ ZNAČENIE V TERÉNE

Turistické  značenie  je  informačný  systém,  ktorý  turistovi  poskytuje  informácie  pri  pohybe v prírode po vyznačených trasách.

Turistická značka je informačný prvok štvorcového tvaru (10 x 10 cm) na označenie turistických trás. Obsahuje symbol jednoduchého geometrického tvaru: S

Pásové značky

Pásová značka pozostáva z troch rovnobežných vodorovných farebných pásov. Prostredný pás je vymaľovaný výraznou farbou (tzv. vodiacou farbou). Na celom území Slovenska sa používajú štyri vodiace farby. Ich význam je takýto:

červená – najvýznamnejšie hrebeňové trasy,

modrá   – označenie diaľkových trás spájajúcich dôležité východiská s    významnými  turistickými cieľmi,

zelená   – vyznačenie prístupových ciest k zaujímavým turistickým cieľom (spravidla),

žltá      – vyznačenie krátkych spojok medzi turistickými značenými trasami iných farieb.

Tvarové značky

Tvarové značky (10 x 10 cm) upozorňujú na zvláštne určenie turistickej značenej trasy.

 –  miestna značka

 – okružná značka – označenie trasy tvoriacej okruh

 – značka náučnej trasy – označenie trasy, na ktorej je možné oboznámiť sa s miestnymi zaujímavosťami (zelená)

Významové značky

Významové značky (10 x 10 cm) označujú krátke spojky, odbočky od turistických trás k turisticky zaujímavým objektom.

 – miesto s rozhľadom

 – zrúcanina hradu alebo zámku

 – prameň, studnička

 – chata, prístrešok

 – jaskyňa

 – turisticky významný objekt alebo lokalita

 – koncová značka – označenie miesta, kde končí turisticky značená trasa

 – náhla zmena smeru turisticky značenej trasy

Doplnkové informačné prvky turistického značenia

tabuľky miestneho názvu – pomenovanie lokality, prípadne nadmorská výška, smerovky – informácia o tom, kam pokračuje značenie trasy a za aký čas sa dostaneme do cieľov uvedených na smerovke, tabuľky s  výstražným textom – osadzujú sa na mieste, na ktorom je možné rozhodnúť sa o zmene pôvodného cieľa.

Skratky použité v textoch

TZT – turistická značená trasa,

TIM – turistické informačné miesto,

Č     – červená     napr.:     0824,

M      – modrá                     2653,

Z     – zelená                    5742,

Ž     – žltá                        8367,  kde 1. číslo (0, 2, 5, 8) vždy určuje farbu TZT.

horami@horami.sk
Pôvodne, profesne stavebný technik, najmä projektant architektúry. Srdcom horal - turista, horolezec, jaskyniar, horský bežec, ochranca prírody, organizátor, propagátor nadšenec. Dnes následkom mozgovej mŕtvice invalid. Ako človek, pesimista, nadobudnutý životnou praxou, fejtonista, srandista. Dôchodca 2018
Pinteres je vlastne nekonečná databáza inšpirácií, nápadov. Môžeš byť odberateľom, ale aj tvorcom svojich záujmových nástenok, kategórií. Nie je to žiaden Facebok a podobne. Vytvoríš si vlastné databázy nápadov.

NAJNOVŠIE  ČLÁNKY

                 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *