chvíľu počkaj...

POZNAJ A NECHAJ SI PORADIŤ

Vedomosti, znalosti o prírode, teréne, horách, princípy

hore

POZNAJ A NECHAJ SI PORADIŤ

Skúsenosti sú dobrá vec, je dobré všeličo preskákať, ale s mierou. Niektoré situácie nie je vhodné, aby si skúsil na vlastnom koži... niektorí už totiž nemôžu svoju chybu napraviť. 

PRÍRODA - SLOVENSKO

PRÍRODA SLOVENSKO

Slovensko je krajina nevídaných prírodných krás. Už v státnom symbole sa vynímajú charakteristické trojkopce - Tatra, Matra, Fatra.

Najmenšie veľhory sveta Vysoké Tatry svojimi štítmi, hlbokými dolinami, zrkadlami plies okúzľujú bežných aj vysokohorských návštevníkov. Zurčiace riavy predierajúce sa vápencami Slovenského raja či roklín Slovenského krasu či Fatier stelesňujú divokú krásu neskrotenej prírody. Podzemné vápencové chrámy Slovenského krasu spolu s ostatnými krasovými územiami sú ukážkou nádherného umenia vody.

Slovensko je krajinou bohatou na minerálne pramene, známe svojou kúpeľnou históriou. Vzácne prírodné a kultúrne pamiatky sú klenotnicou svetového dedičstva UNESCO. Pralesmi, lužnými lesmi, bohatstvom živočíšstva a rastlinstva je jednou z mála krajín so širokou diverzitou.   

Mapa turistických regiónov Slovenska

Geomorfologické členenie Slovenska

POZNAJ

NÁZVOSLOVIE


Hory a ich názvoslovie

 


Hory a ich názvoslovie


Hory a ich názvoslovie

Horolezecká abeceda

POZNAJ SLOVENSKO


Minerály Slovenska, geologická skladba vývin, nerasty


Poznaj Slovensko


Naj geografia - Slovensko


Naj rieky - Slovensko


Naj vodstvo - Slovensko


Naj prístupné jaskyne - Slovensko


Fauna - Slovensko


Flóra - Slovensko


... a viac o Slovensku - SLOVAKIA SITE


Mini geológia v skratke - Slovensko

HRADY, ZÁMKY - SLOVENSKO


Hrady a zámky Slovenska

 


Hrady Slovenska podľa stolíc (územné historické členenie)

 

ČASOPISY


Krásy Slovenska

 

OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKA


Ochrana prírody a krajiny na Slovensku - delenie, zoznam 

 

Štátny oznam osobitne chránených častí prírody Slovenska


Národné parky 

 


Štátna ochrana prírody Slovenska 


Národné parky - Moje Slovensko

OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKA

Slovensko je krajina nevídaných prírodných krás. Už v státnom symbole sa vynímajú charakteristické trojkopce - Tatra, Matra, Fatra.

Najmenšie veľhory sveta Vysoké Tatry svojimi štítmi, hlbokými dolinami, zrkadlami plies okúzľujú bežných aj vysokohorských návštevníkov. Zurčiace riavy predierajúce sa vápencami Slovenského raja či roklín Slovenského krasu či Fatier stelesňujú divokú krásu neskrotenej prírody. Podzemné vápencové chrámy Slovenského krasu spolu s ostatnými krasovými územiami sú ukážkou nádherného umenia vody.

Slovensko je krajinou bohatou na minerálne pramene, známe svojou kúpeľnou históriou. Vzácne prírodné a kultúrne pamiatky sú klenotnicou svetového dedičstva UNESCO. Pralesmi, lužnými lesmi, bohatstvom živočíšstva a rastlinstva je jednou z mála krajín so širokou diverzitou.   

Prírodné pamiatky - Slovensko

bcb