Magnezitárska 60 – pozvánka na tradičné turistické podujatie- 40. ročník

pozvánka na tradičné stretnutie diaľkových túr.

Š K    M A G N E Z I T   F E R O N A   K O Š I C E

pri  príležitosti  osláv  Dňa  mesta  Košice   

v spolupráci s

 

Klubom Slovenských Turistov

a

Klubom Turistov Mesta Košíc

 

ORGANIZUJE PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY

dňa  6. mája  2017

40.

MAGNEZITÁRSKU 60-ku

 z  Krompách  do  Košíc

 

Pochod  IVV  ( Internationaler  Volkssportverband – Medzinárodná org. pre ľudový šport )

 

TRASY  PEŠIE – A, B, C, D, E, F, G; Doporučené turistické mapy VKÚ č. 136  a  115

 

A – 60 km, 2270 m prevýšenie

 Prezentácia : Krompachy  železničná stanica  od 5.30 – 6.30 hod.

 Popis trasy: Krompachy žel. stanica – Plejsy – Gelnica – Perlová dolina – Kojšovská hoľa – chata

Erika – ch.Lajoška  – Horný Bankov – Košice; Vyhodnotenie: Horný Bankov

B – 40 km, 1440 m prevýšenie

 Prezentácia : Gelnica ( rýchliková stanica ŽSR )  od 7.00 – 9.30 hod.

 Popis trasy : Gelnica žel. stanica – Cenderling – ch. Erika – ch. Lajoška – Horný Bankov – Košice;

Vyhodnotenie:  ako u trasy A;

C – 35 km, 1250 m prevýšenie

( doporučené pre záujemcov z Moldavy, Rudníka, Jasova, Poproča, ale aj z … )

 Prezentácia : chata Erika od 8.30 – 11.00 hod.

 Popis trasy : zastávka SAD  v Poproči – Biely kameň – ch. Erika – ďalej ako u trasy A;

D – 30 km, 950 m prevýšenie

 Prezentácia : chata Erika od 8.30 – 11.00 hod.

 Popis trasy : konečná zastávka SAD  v  Zlatej Idke – chata Erika – ch. Lajoška – Horný Bankov –

Košice; Vyhodnotenie: ako u trasy A;

E – 25 km, 1220 m prevýšenie

 Prezentácia : Gelnica ( rýchliková stanica ŽSR ) od 7.00 – 10.30 hod.

 Popis trasy : Gelnica žel. stanica – Perlová dolina – Kojšovská hoľa – chata Erika  – Zlatá  Idka

 Vyhodnotenie: chata Erika;

F – 10 km, 150 m prevýšenie

 Prezentácia : v cieli

 Popis trasy : ch. Jahodná – Horný Bankov – Košice;  Vyhodnotenie: Horný Bankov – BISTRO

Doprava tam : doporučená  MHD č. 14

G – „ Kočíková trasa „ Zo sídliska do prírody v okolí Horného Bankova je určená

pre tých, čo si nevybrali z ponúkaných trás, hlavne pre rodiny s malými deťmi a starších turistov .

 Prezentácia a vyhodnotenie : Horný Bankov – BISTRO Bankov č. 14  od 15.00 -18.00 hod.

 Trasa a doprava : podľa vlastného výberu, na Horný Bankov sa doručuje MHD č. 14

TRASY  CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať na   bicykly, treba však dodržať časy kontrol a byť ohľaduplný voči peším turistom.

Link http://www.cykloserver.cz/f/dd91218839/

 Prezentácia : ako u peších trás. Na trasu A je možné sa zaprezentovať po individuálnom štarte

( v Krompachoch )  v Gelnici od 7.00 – 10.30 hod..

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK : trasy  A  až  E  – 2,- €; trasy  F  a  G  – 1,50 €; dôchodcovia

a deti do 16 rokov  všetky  trasy  1,- €. Turisti nad 70 rokov  všetky trasy bezplatne.

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA JEDNOTLIVÝCH KONTROL :

 

Gelnica, rýchliková stanica ŽSR  7.00 – 10.30 hod.

Ch. Erika   8.30 – 15.00 hod.

Horný Bankov – BISTRO    15.00 – 21.00 hod.

 

Pre každého je pripravené občerstvenie, odznak, účastnícky list. Pamätná vlajka čaká na 

každého, kto príde 5., 10. alebo 15. krát, bez ohľadu na absolvované dĺžky trás a náväznosť 

ročníkov.  Za  25  účastí  prekvapenie.

 

Na Hornom Bankove – BISTRO Bankov č. 14  bude  turisticá   TOMBOLA  a  možnosť  občerstvenia  v  bistre.

 

INFORMÁCIE :  Ing. Štefan KUIŠ,  Športklub Magnezit Ferona,  Ždiarska 21, 040 12 Košice;

č.t.: 00421 905/ 506 764; e-mail: turistakuko@netkosice.sk;

www.magnezitferona.info;  

 

  1. MAGNEZITÁRSKA 60-ka sa uskutoční  5. mája  2018 .

 

       

 

horami@horami.sk
Pôvodne, profesne stavebný technik, najmä projektant architektúry. Srdcom horal - turista, horolezec, jaskyniar, horský bežec, ochranca prírody, organizátor, propagátor nadšenec. Dnes následkom mozgovej mŕtvice invalid. Ako človek, pesimista, nadobudnutý životnou praxou, fejtonista, srandista. Dôchodca 2018
Pinteres je vlastne nekonečná databáza inšpirácií, nápadov. Môžeš byť odberateľom, ale aj tvorcom svojich záujmových nástenok, kategórií. Nie je to žiaden Facebok a podobne. Vytvoríš si vlastné databázy nápadov.

NAJNOVŠIE  ČLÁNKY

                 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *