chvíľu počkaj...

logo-kst-far300KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV (KST)

KST- Klub slovenských turistov. Ako spleť organizovaných športov v oblasti turistiky si zasluhuje osobitnú pozornosť svojou masovosťou, pestrosťou.

Klub Slovenských turistov (KST) - azda najväčšie združenie športovcov venované rozličným formám turistiky. 

RSS

Kluby, ktoré majú svoje web stránky, na nich články RSS, poskytujú tak ich prostredníctvom priame informácie o svojej činnosti. Nachádzajú sa tam spravidla informácie o ich plánovaných podujatiach, pozvánky na ne, ale aj zážitky, foto, videá zo zrealizovaných podujatí, túr. To všetko samozrejme podľa obsahu tej-ktorej stránky. Obsah článkov, príspevkov z týchto stránok sa dajú RSS systémom zdieľať na iných stránkach. Na týchto stránkach sú takéto informácie pohromade.

hore