chvíľu počkaj...

rss-40674__340

POMOC HORÁM

Rozličné formy pomoci horám, pohybu v prírode na horách, dotazníky, spolupráca...

hore

POMOC HORÁM, POMOC TEJTO PLANÉTE

Pridáš sa?

DOTAZNÍK, FORMULÁR - POMOC HORÁM

HORÁM

Vyhláška 277 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Súvis s dotazníkom nižšie.